Vilhelmas KAVALIAUSKAS
  Gimimo data: 1948-07-15
Gimimo vietovė: Ukmergė

Trumpai:
Kariškis, aviatorius, lakūnas

2018-03-11   |   Spausdinti

Tėvai: Alfonsas Kavaliauskas (1923–1992) – pedagogas, teisininkas, ir Alberta Kavaliauskienė(1922–2007) – pedagogė, pradinių klasių mokytoja. Brolis Albertas Kavaliauskas (g. 1945 m.) – kariškis.

Augo Anykščiuose, 1965 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais susidomėjo aviamodeliavimu, lankė Algirdo Kovaliūno suburtą aviamodelių konstruktorių būrelį, kaip komandos narys dalyvaudavo aviamodeliuotojų varžybose.

1965–1969 m. V. Kavaliauskas studijavo Jejsko (Krasnodaro kraštas, Rusija) aukštojoje karo aviacijos lakūnų mokykloje, įgijo lakūno-inžinieriaus išsilavinimą ir piloto kvalifikaciją.

1969–1989 m. jis dirbo aukštosiose Jejsko, Kačinsko, Borisoglebsko (Rusija) karo lakūnų mokyklose, eidamas įvairias pareigas – nuo lakūno-instruktoriaus iki mokyklos kovinio ir taktinio parengimo viršininko – mokyklos viršininko pavaduotojo. V. Kavaliauskui buvo suteiktas pulkininko karinis laipsnis ir aukščiausia lakūno-snaiperio kvalifikacija. Įvairiais reaktyviniais viršgarsiniais naikintuvais jis skraidė daugiau nei 3000 valandų.

1989 m. savo iniciatyva V. Kavaliauskas paliko karinę tarnybą Sovietų Sąjungoje ir atvyko į atgimstančią Lietuvą.

1989 m. Lietuvos Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti  (SDAALR) suvažiavime jis buvo išrinktas šios draugijos Centro komiteto pirmininko pavaduotoju aviacijai. 1990–1991 m. jis buvo Sporto ir technikos susivienijimo "Vytis" prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, 1991–1992 m. – "Lietuvos aeroklubo" Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, viceprezidentas.

1996–2000 m. V. Kavaliauskas dirbo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnyboje, jam buvo suteiktas vidaus tarnybos pulkininko (vyriausiojo policijos komisaro) laipsnis.

2000 m. išėjęs į pensiją, 2000–2008 m. jis užsiėmė individualia veikla nekilnojamojo turto srityje.

Vedęs, žmona Olga Kavaliauskienė (g. 1952 m.) – pedagogė. Vaikai: Leonidas Kavaliauskas (g. 1972 m.) – inžinierius, Vita Kavaliauskaitė (g. 1989 m.) – vadybininkė.