Petras KALIBATAS
  Gimimo data: 1948-02-05
Gimimo vietovė: Šerių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius, verslininkas, leidėjas, vadovas, mecenatas

2014-12-20   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Kalibatas – žemdirbys, vadovas, ir Uršulė Dedelaitė-Kalibatienė – žemdirbė. Augo vienturtis vaikas šeimoje.

Mokėsi Kavarsko (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje, 1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą.

Nuo 1966 m. iki šiol P. Kalibatas gyvena ir dirba Vilniuje. Dirbdamas geologijos valdyboje, jis neakivaizdžiai studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) inžineriniame institute, 1973 m. įgijo inžinieriaus geologo išsilavinimą.

P. Kalibatas ilgą laiką dirbo Inžinerinių tyrinėjimų institute (nuo 1994 m. – bendrovė "Inžineriniai tyrinėjimai"), buvo inžinierius, paskui iki 1994 m. – skyriaus viršininkas.

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu P. Kalibatas pasuko į verslą, tame pačiame institute ėmėsi leidybos, instituto dauginimo technika leido ir spausdino disidentų literatūrinius kūrinius, įvairių partijų rinkiminius leidinius.

1994 m., po instituto reorganizacijos, P. Kalibatas ten pat įkūrė individualią įmonę "Petro ofsetas", teikė leidybos ir poligrafijos paslaugas, subūrė spaustuvės kolektyvą.

2003 m. jis pertvarkė savo įmonę į uždarąją akcinę bendrovę "Petro ofsetas", yra jos savininkas ir generalinis direktorius. Jo įmonė teikia knygų, žurnalų, kalendorių, plakatų spausdinimo ir knygrišystės paslaugas, naudodama modernią 5 spalvų spaustuvių įrangą.

Bendrovė "Petro ofsetas" pelnė daugybę apdovanojimų už pavyzdinę spaudos kokybę, buvo apdovanota diplomais už gražiausiai išleistas Lietuvos knygas. Jos išleista Pauliaus Normanto knyga "Baltas" yra įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausia lankstytina knyga Lietuvoje. Šioje bendrovėje išleistas Kristijono Donelaičio "Metų" 1818 m. leidimo faksimilinis leidinys pelnė "Lietuvos metų gaminio" apdovanojimą (2014 m.).

Nuo 2003 m. P. Kalibatas yra Knygos kolegijos, kurią įkūrė Knygotyros ir dokumentotyros institutas, pirmininkas. Jis bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu: padeda studentams išleisti informacinius leidinius, remia leidybos studentų dienas, rekomenduoja dėstytojus praktikus, rengiančius jaunuosius leidėjus.

P. Kalibatas taip pat yra Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos narys (nuo 2010 m.), šios asociacijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo komiteto pirmininkas. Jis yra aktyvus Pasaulio anykštėnų bendrijos Vilniaus sambūrio narys.

Jis yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kasmetinės premijos už kūrybiškiausią metų knygą mecenatas (nuo 2003 m.), Pasaulio anykštėnų bendrijos leidybos projektų organizatorius, šios Bendrijos Garbės narys (nuo 2010 m.). P. Kalibatas apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2010 m.).

Laisvalaikiu ilsisi sodyboje.

Susituokė 1968 m., žmona Regina Pakšytė-Kalibatienė (g. 1952 m.) iš Ažuožerių – spaustuvininkė vadybininkė. Vaikai: Auksė Kalibataitė – administratorė, Gintaras Kalibatas – spaustuvininkas vadybininkas.