Valentinas KADŪNAS
  Gimimo data: 1941-01-16
Gimimo vietovė: Geniūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas geologas, pedagogas

2013-11-22   |   Spausdinti

1947–1950 m. mokėsi Vastapų (Molėtų r.) pradinėje mokykloje, 1950–1957 m. – Skiemonių (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje, kurią baigė sidabro medaliu. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo geologinio kartografavimo ir naudingųjų iškasenų paieškų specialybę ir inžinieriaus geologo išsilavinimą.

Nuo 1962 m. V. Kadūnas dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute Mineralinių žaliavų skyriaus vyresniuoju laborantu, 1962–1964 m. – ten pat jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

1964–1965 m. jis stažavosi Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) Sąjunginiame geologijos institute, kur susipažino su karbonatinių uolienų laboratorinių tyrimų metodika. 1965–1967 m. jis buvo Lietuvos geologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

1967 m. Vilniaus universitete V. Kadūnas apsigynė kandidatinę disertaciją "Pietų Pabaltijo viršutinio permo karbonatinių uolienų litologinė-geocheminė charakteristika", 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų, geologijos daktaras. Šiame darbe jis ištyrė karbonatinių uolienų susidarymo sąlygas ir įrodė naujų klinties telkinių (cemento žaliavos) radimo galimybes.

1967–1977 m. V. Kadūnas buvo Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo instituto mokslinis sekretorius, nuo 1972 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis.

1977–1991 m. jis dirbo Lietuvos geologijos instituto direktoriumi. Jis taip pat buvo Baltijos šalių geologinių tyrimų koordinacinės tarybos pirmininkas (1978–1990 m.). 1991–2003 m. jis buvo Lietuvos Geologijos ir geografijos instituto Geochemijos skyriaus (dabar – sektoriaus) vadovas.

1991–2001 m. V. Kadūnas taip pat dėstė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, nuo 1994 m. buvo docentas. Jis kaip vadovas, dėstytojas, egzaminatorius ir oponentas dalyvavo rengiant doktorantus, vadovavo 5 geochemijos šakos doktorantams.

1991–1992 m. ir 1995–2001 m. jis buvo renkamas Geologijos instituto tarybos pirmininku. Nuo 1996 m. yra Lietuvos mokslo tarybos narys, o nuo 2000 m. – šios tarybos fizinių mokslų nuolatinės ekspertų komisijos pirmininkas.

Nuo 2005 m. V. Kadūnas yra Lietuvos geologų sąjungos garbės narys.

V. Kadūnas buvo vienas iš Vyriausybės patvirtintos "Lietuvos žemės gelmių įsisavinimo ir panaudojimo programos" (1994 m.) iniciatorių ir rengėjų. Jis dalyvavo rengiant Valstybinę mokslo programą "Litosfera" ir yra vienas iš jos koordinatorių.

V. Kadūno mokslinių interesų pagrindinė sritis – permo uolienų litologiniai-geocheminiai tyrimai bei šių uolienų platesnio naudojimo perspektyvų analizė. Svarbiausi atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti trijose jo monografijose ir 22 straipsniuose, išspausdintuose užsienio ir Lietuvos mokslinėje spaudoje.

Kita mokslininko interesų kryptis – gyvenamosios gamtinės aplinkos įvairių komponentų mikroelementinės sudėties tyrimai. V. Kadūnas organizavo ir dalyvavo sudarant svarbiausią Lietuvos geochemikų darbą – "Lietuvos geocheminį atlasą" (1999 m.). Šių tyrimų rezultatai buvo paskelbti (daugiausia su bendraautoriais) 15 straipsnių užsienio ir Lietuvos moksliniuose žurnaluose, 3 atlasuose, vadovėlyje aukštosioms mokykloms "Technogeninė geochemija" (1998 m.).

V. Kadūnas parašė ir paskelbė monografijas "Lietuvos TSR karbonatinė žaliava" (rusų kalba, su E. Vodzinsku, 1969 m.), "Lietuvos permo halogeninė formacija" (2001 m.), sudarė monografijos "Lietuvos geologija" antrąjį tomą (1994 m.), su kitais autoriais parengė Panevėžio ir Mažeikių rajonų geocheminius atlasus (2001 m.).

Už monografiją "Lietuvos geologija" kartu su kitais jos autoriais V.Kadūnas gavo Lietuvos mokslo premiją (1996 m.). Už atlasų ciklą "Lietuvos paviršinių nuosėdų geocheminis įvertinimas" jam buvo įteikta Lietuvos nacionalinė mokslo premija (2005 m.).

Laisvalaikiu bitininkauja, užsiima staliaus darbais, žvejoja spiningu.

Žmona Elena Stefanija Kadūnienė (g. 1940 m.) – mokslininkė geologė, geochemikė. Dukros Migla (g. 1968 m.), Aušrinė (g. 1975 m.).