Liudvika DANIELIENĖ
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Grižaitė
Gimimo data: 1943-05-13
Gimimo vietovė: Gerkonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistė, literatė, tremtinė

2018-10-09   |   Spausdinti

Tėvai: Vincas Grižas (1900–1946) – žemdirbys ūkininkas ir Ona Grižienė (1913–2003) – žemdirbė, 1953–1957 m. tremtinė Irkutske. Brolis Rimantas Vincentas Grižas (g. 1939 m.) – 1949–1957 m. tremtinys Irkutsko srityje.

Vaikystėje 1949 m. kovo 28 d. su broliu ir kaimynais buvo ištremta į Sibirą (Rusija), atskirta nuo motinos, 1949–1950 m. augo Buriatijoje, 1950–1957 m. – Irkutske, tik nuo 1953 m. – kartu su motina, savanoriškai išvykusia į tremtį.

1956 m. liepos 6 d. paleista iš tremties ir 1957 m. grįžusi į Lietuvą, L. Grižaitė gyveno Gerkonyse, baigė Debeikių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. Vilniaus kooperacijos technikume įgijo prekybos ekonomistės specialybę.

L. Danielienė kelis dešimtmečius gyveno Kėdainiuose ir dirbo ekonomiste-planuotoja.

2003 m. išėjusi į pensiją, ji grįžo į gimtinę ir gyvena Puodžių kaime (Anykščių r.).

Ji yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo narė, šio filialo Etikos ir procedūrų komiteto pirmininkė.

Nuo mokyklinių metų L. Danielienė rašo eiles. Jos eilėraščiai publikuoti spaudoje ir rinkiniuose. Ji taip pat bendradarbiauja spaudoje, skelbdama publikacijas apie tremtinių ir kitų patriotinių organizacijų veiklą.

Ji išleido eilėraščių rinkinį "Rudens versmė" (2004 m.), užrašė Anykščių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimus rinkiniui "Gyvoji atmintis" (2010 m.).

L. Danielienė yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių rajono skyriaus narė (nuo 1997 m.), Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narė, šio klubo tarybos narė (nuo 2010 m.).

Ištekėjo 1968 m. Kėdainiuose. Sūnus Artūras.