Alfredas DUKŠTA
  Gimimo data: 1945-12-10
Gimimo vietovė: Janapolio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Aktorius

2016-05-05   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Dukšta (1916–2001) – žemdirbys ir Vladislava Dukštienė (1915–2011) – siuvėja. Brolis Norbertas Dukšta – žemėtvarkininkas, sesuo Angelė Dukštaitė-Malinauskienė – technologė.

Mokėsi Levaniškių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje, 1963 m. baigė Raguvos (Panevėžio r.) vidurinę mokyklą.

1963–1964 m. A. Dukšta mokėsi Juozo Miltinio dramos studijoje, 1964–1965 ir 1969–1995 m. dirbo Panevėžio dramos teatre (dabar – Panevėžio Juozo Miltinio teatras).

Jis sukūrė apie 100 vaidmenų Panevėžio dramos teatro pastatymuose.

Svarbiausi A. Dukštos vaidmenys teatre:

1963 m. – Matrosas Aleksiejaus Arbuzovo "Tania" (režisierius Vaclovas Blėdis).

1964 m. – Liubiškinas Michailo Šolochovo "Pakelta velėna" (režisierius Juozas Miltinis), Ivanas Valentinos Liubimovos "Stebuklingoji žolelė" (režisierius V. Blėdis).

1965 m. – Karolis Juozo Miltinio, Vaclovo Blėdžio ir Stepo Kosmausko "Gimimo diena" (pagal Antaną Venclovą, režisierius J. Miltinis), budintis Romualdo Narečionio "Prieš nuosprendį" (režisierius V. Blėdis).

1970 m. – Edvardas Antano Vienuolio "Prieblandoje".

1971 m. – Korvino Beno Jonsono "Sukčiaus testamentas".

1972 m. – Jorgenas Tesmanas Henriko Ibseno "Heda Gabler".

1977 m. – Zemlianika Nikolajaus Gogolio "Revizorius" (atnaujintame 1951 m. pastatyme).

1981 m. – Gaška Antano Vienuolio "Prieblandoje".

A. Dukšta taip pat vaidino Lietuvos kino studijos ir kitų kino bei televizijos studijų vaidybiniuose filmuose.

A. Dukštos vaidmenys kine ir televizijoje:

1971 m. – baudžiauninkas režisieriaus Raimondo Vabalo filme "Akmuo ant akmens".

1979 m. – epizodinis vaidmuo režisieriaus Algimanto Puipos filme "Velnio sėkla".

1987 m. – epizodinis vaidmuo režisieriaus Sauliaus Vosyliaus televizijos filme "Priešaušrio broliai".

1988 m. – epizodinis vaidmuo režisieriaus Kazimiero Musnicko televizijos filme ""Gyvenimas po klevu".

1992 m. – epizodinis vaidmuo režisierių Marijono Giedrio, Jono Pakulio ir Aloyzo Jančioro televizijos filme "Marius".

1995 m. – Edvardas Lietuvos televizijos filme-spektaklyje "Prieblandoje", policininkas Aloyzo Jančioro televizijos filme "Aš nežinau, kas esu aš".

Apie 1995 m. A. Dukšta gavo imigracinę vizą ir su šeima išvyko nuolat gyventi į JAV, įsikūrė Deerfielde (Ilinojaus valstija), verčiasi nekilnojamojo turto prekyba.

Vedęs, žmona Marija Maslauskaitė-Dukštienė – aktorė. Sūnus Jonas Dukšta (g. 1972 m.).