Rimantas KISIELIUS
  Gimimo data: 1956-08-19
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas dailės mokytojas, dailininkas, fotomenininkas

2013-11-05   |   Spausdinti

Tėvai: Vincas Kisielius (1920–2003) – laisvės gynėjas, politinis kalinys, elektrotechnikas, ir Stasė Meškauskaitė-Kisielienė (1924–1997) – pedagogė, kraštotyrininkė. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Brolis Algirdas Kisielius (1957–2009), sesuo Lina Kisieliūtė-Jakubauskienė (g. 1961 m.) – žurnalistė.

1963–1974 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. Nuo vaikystės piešė, mokykloje pradėjo fotografuoti.

1974–1979 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo inžinieriaus išsilavinimą. 1984–1988 m. mokėsi J. Vienožinskio vakarinėje dailės mokykloje.

Nuo 1988 m. iki šiol R. Kisielius yra Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos dailės mokytojas, yra mokytojas metodininkas, moko keramikos. 1997 m. jis baigė Vilniaus dailės akademiją ir įgijo dailės pedagogo išsilavinimą.

R. Kisielius yra Vilniaus dailės pedagogų klubo "Alnis" prezidentas nuo šio klubo įsteigimo 2003 m. iki šiol.

Nuo 1988 m. jis dalyvauja dailės ir fotografijos parodose, nuo 2005 m. surengė devynias personalines fotografijos parodas.