Alfredas PUŠKO
  Gimimo data: 1978-04-02
Gimimo vietovė: (Gaidės parapija, Ignalinos r.)

Trumpai:
Kunigas

2017-10-08   |   Spausdinti

1998–2004 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Baigęs studijas, 2004–2005 m. A. Puško dirbo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje jaunimo sielovados bendradarbiu. 2005 m. liepos 16 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje jis buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

2006 m. vasario 18 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas įšventino A. Puško kunigu.

2006–2007 m. A. Puško tarnavo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaru, 2007–2008 m. buvo Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaras.

Paskirtas 2008 m. rugpjūčio 8 d., 2008–2017 m. jis buvo Leliūnų (Utenos r.) Šv. Juozapo parapijos klebonas ir Pakalnių (Utenos r.) Švč. Trejybės parapijos administratorius. 2010–2017 m. jis administravo ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapiją. Leliūnuose jis suremontavo bažnyčią, atnaujino vargonus, pradėjo organizuoti bažnyčioje vargonų muzikos koncertus, organizavo jaunimo religinę veiklą.

Paskirtas 2017 m. liepos 4 d., nuo 2017 m. A. Puško yra Ramygalos (Panevėžio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

Nuo 2014 m. jis yra Panevėžio vyskupijos pastoracinės tarybos narys.

A. Puško aktyviai dirba su katalikiškuoju jaunimu, buria ateitininkus, rengia išvykas ir ekskursijas.