Kazys KALIBATAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1909-11-10
Gimimo vietovė: Žvirblėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis

2013-05-24   |   Spausdinti

1931 m. baigė Ukmergės gimnaziją ir buvo pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, toliau mokėsi Karo mokykloje Kaune.

1933 m. rugsėjo 15 m. baigęs Karo mokyklą XV laidoje, K. Kalibatas gavo pėstininkų jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį ir buvo paskirtas tarnauti į 2 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku, paskui buvo būrio vadas. 1936 m. gruodžio 31 d. jam buvo suteiktas leitenanto karinis laipsnis.

Tarnaudamas kariuomenėje, 1938–1940 m. jis studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos skyriuje.

Pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje 1940 m. birželį K. Kalibatas buvo 2 pėstininkų pulko 4 kuopos būrio vadas.

1940 m. liepos 24 d. jis buvo paskirtas 9 pėstininkų pulko kuopos vado padėjėju. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, nuo 1940 m. spalio 3 d. K. Kalibatas buvo Raudonosios armijos 29 Šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos būrio vadas.

Tolesnis likimas nežinomas.