Leonas MIKALAUSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1877-08-21
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, Vyties Kryžiaus ordininkas

2019-06-03   |   Spausdinti

Tėvai: Liucijonas Florijonas Mikalauskas ir Rožė Buzevičiūtė-Mikalauskienė – bajorai, pasiturintys ūkininkai. Augo gausioje aštuonių vaikų šeimoje su penkiais broliais ir dviem seserimis. Brolis Liucijonas Mikalauskas (1876–?).

Tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje, buvo demobilizuotas, turėdamas puskarininkio karinį laipsnį.

1919 m. pradžioje L. Mikalauskas buvo mobilizuotas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir kaip buvęs puskarininkis paskirtas 1-ojo pėstininkų pulko ketvirtos kuopos būrininku.

1919 m. rugpjūčio 24 d. jis pasižymėjo kautynėse su bolševikais ties Bružų kaimu (Zarasų r.), kur žvalgyboje užpuolė gausesnį priešą ir išsilaikė savo pozicijoje, padėjo užimti Galminių kaimą.

1919 m. gruodžio mėnesį už narsumą bolševikų fronte L. Mikalauskas buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi "Už Tėvynę" (Vyties Kryžiumi).

Tolesnis likimas nežinomas.

Vyties Kryžiaus kavalieriaus L. Mikalausko gyvenimas ir žygdarbiai įamžinti Viliaus Kavaliausko enciklopediniame žinyne "Lietuvos karžygiai : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940)" 4-ajame tome (2012 m.).