Vytautas RADZEVIČIUS
  Gimimo data: 1922-06-06
Gimimo vietovė: Pilviškiai (Pilviškių parapija, Vilkaviškio r.)

Trumpai:
Kunigas bažnyčios statytojas, politinis kalinys

2014-01-21   |   Spausdinti

1929–1933 m. baigė Barzdų (Šakių r.) pradžios mokyklą. 1933 m. mokėsi Pilviškių gimnazijoje, 1934–1938 m. tęsė mokslą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Nuo 1938 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1945 m. balandžio 29 d. Panevėžio katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino V. Radzevičių kunigu.

Paskirtas 1945 m. birželio 28 d., 1945–1946 m. jis buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Anicetui Barakauskui. Kavarske V. Radzevičius šiltai bendravo su parapijos jaunimu, su choristais.

Iškeltas 1946 m. liepos 30 d., porą mėnesių jis tarnavo vikaru Skaistgirio (Joniškio r.) parapijoje, paskui 1946–1947 m. pusmetį buvo Lygumų (Pakruojo r.) parapijos vikaras, nuo 1947 m. balandžio keletą mėnesių – Bukonių (Jonavos r.) vikaras, 1947–1948 m. administravo Šaukoto (Radviliškio r.) Švč. Trejybės parapiją. 1948 m. jis trumpai vikaravo Radviliškio parapijoje, buvo paskirtas Šiaulių dekanato pastoracinių užduočių vykdytoju.

Paskirtas 1948 m. rugsėjo 17 d., 1948–1950 m. V. Radzevičius buvo Šaukoto Švč. Trejybės parapijos klebonas.

1950 m. rugpjūčio 9 d. jis buvo suimtas, nuteistas ir įkalintas Ivdelio lageryje (Sverdlovsko sritis, Sibiras, Rusija). 1954 m. Sverdlovsko srities Aukščiausiasis teismas plaučių tuberkulioze susirgusį V. Radzevičių iš lagerio paleido kaip nepagydomą.

1954 m. spalį grįžęs į Lietuvą, 1954–1964 m. jis gyveno Kairiuose (Šiaulių r.) kaip šios parapijos altarista. Nors ir būdamas ligos išvargintas, V. Radzevičius įsirengė bažnyčią špitolės salėje ir rūpinosi atstatyti Antrojo pasaulinio karo metais sugriautą Kairių bažnyčią, kurioje 1904 m. tuokėsi rašytojas Jonas Biliūnas. XIX a. pradžioje Kairiuose statytos mūrinės bažnyčios griuvėsiai per keliolika metų jau buvo apaugę krūmais. Sumanymą palaikant Šiaulių kunigams, iki 1959 m. Kairių bažnyčios atstatymo darbai buvo baigti.

Paskirtas 1964 m. liepos 3 d., 1964–2000 m., iki gyvenimo pabaigos, V. Radzevičius buvo Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, parapijos klebonas.

Mirė 2000 m. sausio 18 d. Kairiuose. Palaidotas Kairių bažnyčios šventoriuje.