Kristina VIČINIENĖ
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Musteikytė
Gimimo data: 1957-12-21
Gimimo vietovė: Užpaliai (Utenos r.)

Trumpai:
Muzikos pedagogė, chorvedė, kultūros organizatorė, vadovė

2014-06-19   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Musteikis (?–?) – maisto pramonės technologas ir Irena Jovaraitė-Musteikienė (?–1995) – pedagogė prancūzų kalbos mokytoja. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis. Seserys: Lilija Musteikytė-Kvedarienė (g. ? m.) – maisto pramonės technologė ir Jūratė Musteikytė-Keraminienė (g. ? m.) – socialinė darbuotoja, Užpalių Šv. Teresės šeimyninių globos namų motina.

1976 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą. 1976–1980 m. studijavo Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, įgijo muzikos mokytojos ir choro vadovės išsilavinimą.

1980–1983 m. K. Musteikytė dirbo Sniečkuje (dabar – Visaginas) muzikos mokytoja.

Nuo 1983 m. iki šiol K. Musteikytė-Vičinienė gyvena ir dirba Anykščiuose.

Nuo 1983 m. ji dirbo Anykščių 3-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – A. Baranausko pagrindinė mokykla) muzikos mokytoja, vadovavo jaunučių ir jaunių chorui. Vėliau iki 1997 m. ji buvo Anykščių A. Vienuolio vidurinės mokyklos (dabar – A. Vienuolio progimnazija) muzikos mokytoja, vadovavo jaunučių, jaunių ir mišriam chorui.

Nuo 1997 m. iki šiol K. Vičinienė dirba Anykščių muzikos mokyklos direktore, yra muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio mokytoja. Ji yra mokytoja metodininkė, turi II vadybinę kategoriją.

1997–2010 m. ji vadovavo šios mokyklos jaunių chorui. 1994–2010 m. jos vadovaujami chorai buvo respublikinių dainų švenčių dalyviai.

K. Vičinienės iniciatyva Anykščių muzikos mokykla pradėjo aktyvią projektinę veiklą, rengia tradicinius muzikinius konkursus "Muzikinė akvarelė", "Aš virtuozas". Buvo užmegzti Anykščių mokyklos ryšiai su Vezon la Romeno (Vaison la Romaine, Prancūzija), Oso (Os, Norvegija) bei Odesiogo (Odeshog, Švedija) muzikos mokyklomis. Anykščių muzikos mokyklos kolektyvai kartu su šių mokyklų kolektyvais surengė daugybę bendrų koncertų Anykščiuose, Prancūzijos bei Norvegijos miestuose.

Anykščių muzikos mokykla pradėjo bendradarbiauti su žymiais muzikais profesionalais P. Vyšniausku, P. Geniušu, R. Beinariu, S. Šiaučiuliu, A. Vizgirda ir kitais. Su šiais muzikais surengta daug seminarų praktikumų bei bendrų koncertinių programų, kuriose mokytojai ir mokiniai gilino muzikavimo žinias. K. Vičinienė buvo pirmosios Anykščiuose džiazo operos "Šventavartė" (režisierė Galina Germanavičienė, 2012 m.) pastatymo koordinatorė, į šios operos atlikimą įtraukė du Anykščių muzikos mokyklos kolektyvus: jaunių chorą ir džiazo orkestrą.

Nuo 2006 m. ji yra Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narė, Pasaulio anykštėnų bendrijos narė. Ji yra Anykščių Šv. Mato bažnyčios pastoracinės tarybos narė.

Laisvalaikiu mėgsta būti gamtoje, pajusti jos grožį, keliauti,  domisi rankdarbiais.

Ištekėjusi, vyras Rimantas Vičinas – valstybės tarnautojas. Dukterys: Laura Vičinaitė – vadybininkė, emigrantė Airijoje, ir Rūta Vičinaitė – studentė ekonomistė ir teisininkė.