Irena PAKALNYTĖ
  Gimimo data: 1963-07-02
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Ekonomistė finansininkė

2017-03-23   |   Spausdinti

Tėvai: Vytautas Pakalnis (1932–2017) ir Anelė Šakėnaitė-Pakalnienė (1927–2014). Sesuo Danguolė Pakalnytė-Mizerienė (g. 1964 m.) – ekonomistė finansininkė. Dėdė (tėvo brolis) Juozas Pakalnis (1928–2009) – pedagogas, švietimo organizatorius.

1970–1981 m. baigė Anykščių 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 1981–1983 m. mokėsi Vilniaus kooperacijos technikume, įgijo buhalterės specialybę.

1983–1994 m. I. Pakalnytė dirbo Anykščių rajkoopsąjungos įmonese. 1983–1988 m. ji buvo Prekybos bazės buhalterė, 1989–1994 m. – Anykščių paruošų gamybinio vartotojų kooperatyvo vyriausioji buhalterė.

1985–1990 m. ji neakivaizdžiai studijavo Gomelio (Baltarusija) kooperacijos institute buhalterinę apskaitą ir ūkinės veiklos analizę, įgijo ekonomistės išsilavinimą.

1995 m. nuo sausio iki gruodžio I. Pakalnytė dirbo Anykščių darbo biržoje, buvo Darbo rinkos skyriaus vedėja. 1995–1999 m. ji buvo uždarosios akcinės bendrovės "Transgika" (tarptautiniai pervežimai) vyriausioji buhalterė, 1999–2000 m. – uždarosios akcinės bendrovės "Žuvininkas" (prekyba) vyriausioji buhalterė, 2000 m. nuo kovo iki gruodžio – uždarosios akcinės bendrovės "Makvela" (žuvies perdirbimas) vyresnioji buhalterė.

2001–2014 m., iki gyvenimo pabaigos, I. Pakalnytė dirbo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

2001–2003 m. ji buvo Maisto ir veterinarijos audito tarnybos vyriausioji finansininkė-auditorė, vedė šios tarnybos finansinę apskaitą ir auditavo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias įstaigas.

Nuo 2003 m. liepos iki gyvenimo pabaigos I. Pakalnytė buvo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

Ji teikė metodinį vadovavimą 52 šiai Tarnybai pavaldžioms įstaigoms buhalterinės apskaitos klausimais, užtikrindavo teisingą Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų buhalterinės atskaitomybės sudarymą ir savalaikį atsiskaitymą su finansuojančia organizacija bei kitomis institucijomis. Ji vedė tarptautinių projektų apskaitą, dalyvavo rengiant strateginį planą finansiniais klausimais.

I. Pakalnytė Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje šios įstaigos kolektyvo darbuotojų buvo išrinkta geriausia Tarnybos darbuotoja (2013 m.).

Susituokė 2007 m. liepos 28 d. Vilniaus arkikatedroje, vyras Arūnas Bagdonas (g. 1969 m.) – informatikas.

Mirė 2014 m. gegužės 7 d. Vilniuje. Palaidota Anykščių naujosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina akmeninė Rūpintojėlio skulptūra ir vertikali stačiakampė šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Pakalnių šeima / Anelė 1927–2014 / Irena 1963–2014 / Vytautas 1932".