Laimutis ŠTIRVYDAS
  Gimimo data: 1960-01-14
Gimimo vietovė: Debeikiai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, vadovas

2016-12-04   |   Spausdinti

Tėvai: Aloyzas Štirvydas (?–?) – veterinarijos gydytojas ir Bronislava Zuzana Štirvydienė (g. 1937 m.) – medikė. Sesuo Gitana Štirvydaitė-Bužinskienė – pedagogė lietuvių kalbos mokytoja.

1967–1978 m. baigė Debeikių vidurinę mokyklą. 1978–1983 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete muziejininkystę ir archeologiją, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo išsilavinimą.

Nuo 1983 m. iki šiol L. Štirvydas gyvena ir dirba Biržų rajone.

Nuo 1983 m. iki šiol jis yra Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos (nuo 2014 m. – gimnazijos) istorijos mokytojas.

1988–2014 m. L. Štirvydas buvo Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos direktorius. Jam vadovaujant mokyklai,  nuo 1990 m. joje vėl dėstoma tikyba ir etika, 1994 m. įrengta kompiuterių klasė, nuo 1995 m. mokykloje vedama savarankiška buhalterinė apskaita, 2006 m. renovuotas mokyklos pastatas.

2014 m. vasarą L. Štirvydas pertvarkė vidurinę mokyklą į gimnaziją ir nuo 2014 m. iki šiol yra Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorius.

Vedęs, žmona Audronė Štirvydienė – pedagogė istorijos mokytoja. Vaikai: Rita Štirvydaitė – vertėja, Paulius Leonas Štirvydas.