Juozapas BUBLYS
  Gimimo data: 1878-03-28
Gimimo vietovė: (Skapiškio parapija, Kupiškio r.)

Trumpai:
Kunigas

2016-02-19   |   Spausdinti

Baigė keturias klases Šiaulių gimnazijoje. Studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1898 m. spalio 4 d. J. Bublys buvo įšventintas kunigu.

Atvykęs 1898 m. pabaigoje, 1898–1904 m. J. Bublys tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonams Ferdinandui Ūseliui ir Juozapui Vembrei.

1904 m. vasarį jis buvo perkeltas ir 1904–1906 m. tarnavo vikaru Tryškiuose (Telšių r.), 1906–1910 m. buvo vikaras Liepojoje (Latvija), 1910–1911 m. – Joniškio parapijos vikaras.

1911–1914 m. J. Bublys buvo Degučių (Šilutės r.) Šv. Vincento Ferero bažnyčios kuratas, Žemaičių Naumiesčio parapijos kunigas filialistas.

1914–1926 m. jis tarnavo Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu, 1926–1937 m. buvo Laukžemės (Kretingos r.) Šv. apaštalo Andriejaus parapijos klebonas. Laukžemėje jis globojo gausias katalikiškas organizacijas: pavasarininkus, katalikių moterų ir katalikų vyrų draugijas, tretininkų kongregaciją.

1937 m. jis buvo perkeltas į Karteną (Kretingos r.), kur iki gyvenimo pabaigos liko Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos altarista.

Mirė 1953 m. Kartenoje (Kretingos r.). Palaidotas Kartenos bažnyčios šventoriuje.