Vida AUGULIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šimkutė
Gimimo data: 1956-07-02
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Gamtininkė hidrometeorologė, valstybės tarnautoja, vadovė

2017-03-14   |   Spausdinti

1963–1974 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 1974–1979 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo hidrometeorologės išsilavinimą.

1979–1986 m. V. Augulienė dirbo Lietuvos hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdyboje inžiniere, 1986–1991 m. ji buvo šios valdybos profesinės sąjungos komiteto pirmininkė. 1991–1994 m. ji dirbo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Regioninių tyrimų grupės vadove.

1994–2004 m. V. Augulienė buvo Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos kokybės vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Nuo 2004 m. iki šiol ji dirba Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos. 2004–2006 m. ji buvo šios tarnybos direktoriaus pavaduotoja, 2006–2015 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorė. Nuo 2015 m. ji vėl dirba šios tarnybos direktoriaus pavaduotoja.

V. Augulienė yra Lietuvos nuolatinė atstovė prie Jungtinių Tautų Pasaulinės meteorologijos organizacijos (nuo 2006 m.). 2011 m. visuotiniu Europos valstybių narių balsavimu ji buvo išrinkta Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) Europos regioninės asociacijos viceprezidente, nuo 2013 m. buvo perrinkta į šias pareigas antrajai kadencijai ir jas ėjo 2011–2015 m. Kartu su regioninės asociacijos prezidentu ji buvo atsakinga už asociacijos valstybių narių hidrometeorologijos tarnybų bendradarbiavimo organizavimą ir koordinavimą, vykdant svarbiausias WMO programas bei projektus.

Ji yra EUMETSAT (Europos meteorologinius palydovus eksploatuojančios organizacijos) bendradarbiaujančių valstybių patariamojo komiteto narė, nuo 2008 m. – ir šio komiteto pirmininkė.

V. Augulienė atstovauja Lietuvai ir kitose tarptautinėse organizacijose ar projektuose: yra ECMWF (Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro) bendradarbiaujančių valstybių patariamųjų komitetų narė, Pasaulinės meteorologijos organizacijos Atmosferos mokslų komisijos narė, Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos aplinkos apsaugos komisijos narė. Ji atstovauja tarnybai HIRLAM (skaitmeninių orų prognozių modelių vystymo tinklo) programoje, BALTMET (Baltijos ir Šiaurės šalių nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų tinklo) bendradarbiavimo programoje.

Ji buvo Atviros Lietuvos fondo programos "Verslas ir ekonomika" koordinatorė (1993–1996 m.).

V. Augulienė buvo projektų "Šiltnamio dujų emisija, aplinkos oro kokybės ir klimato kaitos vertinimas" (1998–2000 m.), "Aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas Lietuvoje" (2001–2002 m.), "Institucinių gebėjimų stiprinimas, diegiant ES reikalavimus, cheminių medžiagų, GMO (genetiškai modifikuoti organizmai), TIPK (taršos integruota prevencija ir kontrolė) ir klimato kaitos srityse" (2003–2004 m.), "Sveikatos rizikos vertinimas ir valdymas Lietuvoje" (2003 m.) ekspertė, Europos komisijos programos CAFE ("Clean Air for Europe" – "Švarus oras Europai") (2001–2004 m.), "Institucinis stiprinimas pasiruošiant modernizuoti Lietuvos meteorologinį tinklą" (2005–2006 m.) priežiūros komiteto narė.

Ji taip pat buvo projekto "Europos pagrindinio scenarijaus kūrimas integruotam oro kokybės vertinimui modeliuojant" vietinė koordinatorė (2003–2004 m.), projekto "Oro kokybės vertinimo ir valdymo sistemos AIRVIRO Vilniaus mieste išplėtimas ir atnaujinimas" (2003–2004 m.) rengėja ir vadovė, projektų "Institucinis stiprinimas modeliuojant ir prognozuojant oro kokybę" (2005–2006 m.), "Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas" (2005–2006 m.) priežiūros komiteto pirmininkė.

V. Augulienė lankė kursus "Aplinkos oro kokybės vertinimas ir valdymas" Norčiopinge ir Stokholme (Švedija, 1994–1995 m.), "Kokybės vadyba. Įmonės valdymas rinkos sąlygomis" Vilniuje (1996 m.). Ji stažavosi JAV pagal programą "Mobilių taršos šaltinių emisijos vertinimas ir modeliavimas" (Čikaga, Madisonas, Milvokis, 2000 m.).

Ji taip pat dalyvavo ir skaitė pranešimus Baltijos Asamblėjos teminėje konferencijoje "Baltijos valstybių pasirengimas stichinėms nelaimėms, jų padarinių prevencija ir valdymas" (2006 m.), seminaruose Viskonsino Gamtos išteklių depatamente (Milvokis, JAV, 2000 m.) ir "Orai ir visuomenės informavimas" (Langenas, Vokietija, 2004 m.).

V. Augulienė paskelbė mokslinių straipsnių leidiniuose "Environmental and Chemical Physics", "Atmospheric Physics" ir kituose.

Ji parašė ir išleido monografiją "Aplinkos biologinis valymas" (su kitais autoriais, 2003 m.).

Laisvalaikiu keliauja pėsčiomis gamtoje, skaito poeziją.

Ištekėjusi, vyras Vidmantas Augulis (g. 1953 m.) – verslininkas.