Lina VOROBJOVA
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kontrimavičiūtė
Gimimo data: 1967-08-31
Gimimo vietovė: Klenuvkos k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė kalbininkė, filologijos pedagogė

2018-03-11   |   Spausdinti

Tėvai: Bronislovas Kontrimavičius (1933–2017) – darbininkas stalius ir Lionė Jakštaitė-Kontrimavičienė (g. 1941 m.) – buhalterė. Augo vienas vaikas šeimoje.

Tėvams persikėlus, augo Anykščiuose, 1974–1985 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1985–1990 m. baigė Pskovo (Rusija) S. Kirovo valstybinio pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fakulteto nacionalinį skyrių, įgijo pedagoginį filologinį rusų kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1990–2003 m. L. Vorobjova dirbo Pskovo S. Kirovo valstybiniame pedagoginiame institute laborante, asistente.

2002 m. ji baigė studijas šio instituto aspirantūroje, 2002 m. Sankt Peterburgo (Rusija) valstybiniame universitete apsigynė disertaciją "Rusiškų ir lietuviškų palyginimų gretinamoji analizė: vaizdingumo ypatybės", yra filologijos mokslų kandidatė.

Nuo 2003 m. iki šiol L. Vorobjova dirba Pskovo valstybiniame universitete. 2003–2008 m. ji buvo Rusų kalbos ir rusų kaip užsienio kalbos katedros vyresnioji dėstytoja, nuo 2008 m. iki šiol yra docentė. Ji dėsto dabartinės rusų kalbos, rusų kalbos teorijos ir praktikos, komunikacijos teorijos, raštvedybos, rusų kaip užsienio kalbos programas.

Nuo 2015 m. ji yra Pskovo valstybinio universiteto Rusų filologijos ir užsienio kalbų fakulteto prodekanė mokslo reikalams.

Jos mokslinės veiklos sritys – frazeologija ir lyginamoji frazeologija, etnolingvistika ir lingvistikos kultūrologija.

L. Vorobjova yra Pskovo srities moksleivių mokslinės-praktinės konferesncijos "Žingsnis į ateitį" lingvistikos sekcijos vadovė, rusų kalbos olimpiadų moksleiviams organizatorė.

Nuo 2009 m. ji yra žurnalo "Pskovo VU žinios" serijos "Socialiniai-humanitariniai ir psichologijos-pedagogikos mokslai" atsakingoji sekretorė, nuo 2015 m. – šio žurnalo redaktoriaus pavaduotoja.

Nuo 2010 m. L. Vorobjova yra Pskovo lietuvių bendruomenės narė, Pskovo lituanistinės mokyklos mokytoja.

L. Vorobjova parengė ir paskelbė per 90 mokslinių publikacijų, išleido mokomuosius ledinius: "Rusų kalba ir kalbos kultūra : mokymo metodinė priemonė humanitarinių fakultetų studentams" (rusų kalba, 2010 m.), "Pskovas senasis ir šiandieninis : kalbos vystymo priemonė užsienio šalių studentams : mokymo priemonė" (2011 m.).

Ji apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka už pastangas saugoti lietuvių kalbą, puoselėti Lietuvos senąją kultūrą ir tradicijas, o kartu skatinti tautų tarpusavio supratimą ir garsinti Lietuvos vardą (2016 m.), Rusijos Federacijos Švietimo ir mokslo ministerijos garbės raštu už nuopelnus švietimo srityje ir ilgametį sąžiningą darbą (2017 m.).

Laisvalaikiu domisi sodininkyste ir gėlininkyste.

Ištekėjo 1990 m., vyras Jurijus Vorobjovas (g. 1962 m.) – inžinierius statybininkas. Sūnus Konstantinas Vorobjovas (g. 1992 m.) – inžinierius statybininkas.