Regina PILKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Railaitė
Gimimo data: 1947-01-24
Gimimo vietovė: Pagiriai (Kėdainių r.)

Trumpai:
Pedagogė prancūzų kalbos mokytoja, vadovė, visuomenininkė

2019-02-15   |   Spausdinti

Tėvai Stasys Raila ir ? Railienė – valstiečiai žemdirbiai.

1954–1965 m. baigė Pagirių vidurinę mokyklą. 1965–1969 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo prancūzų kalbos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1969 m. iki šiol R. Railaitė-Pilkienė gyvena ir dirba Skiemonyse (Anykščių r.).

1969–1987 m. ji dirbo Skiemonių vidurinėje mokykloje prancūzų kalbos mokytoja, 1987–1991 m. buvo Skiemonių vidurinės mokyklos užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorė.

1991–1994 m. R. Pilkienė buvo Skiemonių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1994–2001 m. ji dirbo Skiemonių vidurinės mokyklos, po jos pertvarkymo 2001–2010 m. – Skiemonių pagrindinės mokyklos direktore, buvo paskutinioji šios mokymo įstaigos vadovė, kol savarankiška mokykla 2010 m. buvo pertvarkyta į Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyrių.

2010–2012 m. ji buvo Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė, kol šis skyrius pertvarkytas į pradinio ugdymo skyrių, o jo vadovė išėjo į pensiją.

R. Pilkienė dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra judėjimo "Stabdyk nusikalstamumą" narė, Skiemonių seniūnijos piliečių komiteto narė. Nuo 2013 m. ji yra asociacijos Anykščių rajono Skiemonių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.).

Ištekėjo apie 1972 m., vyras Antanas Pilka – agronomas, savivaldos organizatorius. Liko našlė. Vaikai: Tadas Pilka – žemdirbys ūkininkas ir Eglė Pilkaitė.