Feliksas SEMELEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Semelewicz
Gimimo data: 1834-00-00
Gimimo vietovė: (Kaunas)

Trumpai:
Kunigas

2019-05-23   |   Spausdinti

Tėvas Jurgis Semelevičius – bajoras.

Studijavo Vilniaus dvasinėje akademijoje, 1859–1860 m. tęsė ir baigė studijas Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.).

1860 m. F. Semelevičius buvo įšventintas kunigu.

1863–1891 m. jis tarnavo Surviliškio (Kėdainių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu, suremontavo beveik prieš šimtmetį statytą medinę bažnyčią.

Atvykęs 1891 m. balandį, 1891–1894 m., iki gyvenimo pabaigos, F. Semelevičius buvo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Debeikiuose 1893–1894 m. jis ugdė vikarą Vincentą Baltrušaitį.

Mirė 1894 m. birželio 19 d. Debeikiuose (Anykščių r.). Palaidotas Debeikių senosiose kapinėse. Kapą ženklina akmeninis kryžius su masyviu akmens monolito postamentu, kuriame iškaltas įrašas lenkų kalba: "Ks. Feliks / Semelewicz / Prob. parafiji Dobejskej / zm. 19 czerwca 1894 r. / w wieku lat 60. / Pokoj jego dusze".