Vytautas PŪKAS
  Gimimo data: 1954-06-01
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2020-02-01   |   Spausdinti

Augo Miežiškiuose (Panevėžio r.), jaunystėje tarnavo Miežiškių bažnyčioje zakristijonu, ruošdamasis pastoraciniam darbui, kartu dirbdamas mokykloje matematikos ir braižybos mokytoju.

1975–1980 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Studijuodamas buvo kurso seniūnas, kol 1977 m. už pogrindinę veiklą metams buvo pašalintas iš seminarijos, 1977–1978 m. gyveno Paringyje (Ignalinos r.), talkindamas vietos parapijoje.

1980 m. rugsėjo 21 d. V. Pūkas buvo įšventintas kunigu ir paskirtas tarnauti į Vilniaus arkivyskupiją.

1980–1982 m. jis tarnavo vikaru Druskininkuose, 1982–1984 m. buvo Marcinkonių (Varėnos r.) vikaras, 1984–1987 m. – Butrimonių (Šalčininkų r.) vikaras.

1987–1998 m. V. Pūkas buvo Pabradės (Švenčionių r.) Šv. Juozapato parapijos klebonas.

Jis taip pat trumpai tarnavo Pabarės (Šalčininkų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Kabelių (Varėnos r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijose.

Apie 2001–2005 m. V. Pūkas tarnavo Valkininkų (Varėnos r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos klebonu, kiek laiko buvo Valkininkų dekanas.

Paskirtas 2005 m. liepos 12 d., 2005–2018 m. jis buvo Adutiškio (Švenčionių r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas, aptarnavo ir Svirkų (Švenčionių r.) koplyčią. V. Pūko rūpesčiu buvo restauruoti Adutiškio bažnyčios skliautai, sutvarkyti vargonai, įsigyti nauji sietynai bei bažnyčios įgarsinimo aparatūra.

2018 m. birželio 13 d. V. Pūkas buvo paskirtas Rimšės (Ignalinos r.) Švč. Trejybės, Gaidės (Ignalinos r.) Nukryžiuotojo Jėzaus ir Pūškų (Ignalinos r.) Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, parapijų klebonu.

Tačiau, dar jam nespėjus perimti naujos tarnystės, Vilniaus arkivyskupui pakeitus ankstesnį sprendimą, 2018 m. birželio 21 d. V. Pūkas perkeltas ir nuo 2018 m. iki šiol yra Dūkšto (Ignalinos r.) Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių (Ignalinos r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Kazitiškio (Ignalinos r.) Šv. Vysk. Stanislovo parapijų klebonas.