Dainius KAUNIETIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1982-06-18
Gimimo vietovė: Troškūnai (Troškūnų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2020-04-30   |   Spausdinti

Baigė Troškūnų vidurinę mokyklą.

Studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, iš kurios pasitraukė, nebaigęs studijų.

Tęsė studijas Kauno kunigų seminarijoje. Studijuodamas buvo klierikas dekanas.

2013 m. liepos 21 d. įšventintas diakonu, 2013–2014 m. pusmetį D. Kaunietis atliko pastoracinę praktiką Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijoje.

2014–2016 m. jis gyveno vienuolyne.

Nuo 2016 m. lapkričio iki 2017 m. liepos diakonas D. Kaunietis buvo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pagalbininkas pastoracijai. Perkeltas 2017 m. liepą, 2017–2020 m. jis buvo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovados bendradarbis.

2020 m. sausio 19 d. Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas įšventino jį kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo 2020 m. vasario 9 d. gimtosios parapijos Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje.

Nuo 2020 m. sausio 19 d. S. Kaunietis yra Zarasų parapijos vikaras, talkina klebonui Vydui Juškėnui.