Jonas NIAURA
  Gimimo data: 1952-02-26
Gimimo vietovė: Daujočių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistas mokslininkas ir pedagogas, valstybės tarnautojas

2016-06-24   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje su seserimis Vale ir Vitalija bei broliu, buvo jauniausias.

1970 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą 22-ojoje jos abiturientų laidoje. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Finansų ir apskaitos fakultete finansus ir kreditą, įgijo ekonomisto išsilavinimą.

1975–1977 m. J. Niaura dirbo Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto Politinės ekonomijos katedroje stažuotoju-tyrinėtoju.

1978–1981 m. jis tęsė studijas Maskvos (Rusija) pedagoginio instituto aspirantūroje ir 1981 m. ten apsigynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją "Prekės ypatybės išsivysčiusio socializmo sąlygomis", 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, ekonomikos daktaras.
 
1981–1983 m. J. Niaura dirbo Vilniaus universiteto Politinės ekonomijos katedroje asistentu, 1983–1987 m. buvo šios katedros vyresnysis dėstytojas. 1987–1993 m. jis buvo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Ekonominės teorijos katedros docentas.

1993 m. J. Niaura buvo paskirtas Finansų ministerijos Tarptautinių santykių departamento direktoriaus pavaduotoju, buvo Lietuvos valstybinio komercinio banko tarybos narys.

1993–1998 m. jis dirbo Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už pinigų politiką, rinkos operacijas, tarptautinius santykius, kasos operacijas ir pinigų statistiką. 1999–2001 m. J. Niaura buvo Lietuvos banko valdybos pirmininko konsultantas.

1994–2001 m. jis taip pat ėjo Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo valdybos nario pareigas, 1993–1997 m. buvo Vertybinių popierių komisijos narys, 1996–2002 m. – Nacionalinės vertybinių popierių biržos tarybos narys ir tarybos pirmininkas. 1996–1998 m. jis buvo Pasaulio banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko alternatyvusis valdytojas nuo Lietuvos Respublikos.

1996–2000 m. J. Niaura kartu ėjo Bankininkystės, finansų ir draudimo instituto tarybos nario pareigas, 1999–2006 m. buvo žurnalo "Pinigų studijos" redakcinės kolegijos narys.

2001 m. jis dirbo Finansų ministerijoje Finansų rinkų departamento direktoriaus pavaduotoju, 2001–2002 m. – AB banke "NORD/LB" Vidaus audito departamento direktoriumi, 2003–2006 m. buvo UAB "DnB NORD lizingas" direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už finansinės ir kredito rizikos valdymą, klientų  ir specialių aktyvų administravimą. 2005–2006 m. J. Niaura buvo UAB "DnB NORD Investicijų valdymas" tarybos pirmininko pavaduotojas.

Nuo 2007 m. J. Niaura dirbo Valstybės turto fonde, 2007–2008 m. buvo generalinio direktoriaus pavaduotojas, 2008–2010 m. – generalinis direktorius.

Nuo 1994 m. J. Niaura taip pat dirba Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų ir kredito katedroje docentu. Jis dėsto ekonomikos teoriją (makro- ir mikro-), tarptautinius finansus, investicijas, tarptautinę bankininkystę.

J. Niauros mokslinių interesų sritys: tarptautinė bankininkystė, finansinės rinkos, tarptautiniai finansai, makroekonomika, ekonomikos teorija ir praktika.

1992–1993 m. jis 10 mėnesių stažavosi Šefildo (Sheffield, Didžioji Britanija) universitete, pustrečio mėnesio – Jungtiniame Vienos (Austrija) institute. Jis taip pat stažavosi Kanados kredito unijose Kvebeke ir Monrealyje (1997 m.),  Anglijos banko Centrinių bankų studijų ir mokymo centre Londone (1993 ir 1995 m.), Japonijos kompanijoje "Namura International" (1997 m.), Tarptautiniame Valiutos fonde ir institute Vašingtone (JAV, 1996, 1997 m.).

Jis parašė mokymo priemones: "Politinė ekonomija" (2 skyriai, su kitais autoriais, 1989 m.), "Ekonomikos teorijos įvadas" (su Juozu Gaižiūnu, Aleksandru Vengriu ir Algirdu Vitkūnu, 1992 m.), taip pat parengė ir skaitė keliolika mokslinių pranešimų tarptautinėse konferencijose pinigų politikos ir bankininkystės klausimais.

J. Niaura pelnė Britų tarybos premiją (1992 m.).

Laisvalaikiu skaito knygas, keliauja, domisi krepšiniu ir sodininkyste.

Vedęs, žmona Gražina Niaurienė (g. 1957 m.) – ekonomistė, investicijų valdytoja. Vaikai: Marius Niaura (g. 1980 m.) – ekonomistas verslininkas, vadovas, Miglė Niauraitė (g. 1987 m.) – studentė ekonomistė.