Arvydas PAJUODIS
  Gimimo data: 1932-07-13
Gimimo vietovė: Surdegio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas ekonomistas, ekonomikos pedagogas

2016-11-08   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Pajuodis (1896–1986) – verslininkas prekybininkas, visuomenininkas, ir Uršulė Pempaitė-Pajuodienė (1903–1989). Sesuo Alė Pajuodytė-Kairiūnienė-Pauzienė (1940–1998).

1950 m. baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1950–1955 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo ekonomisto išsilavinimą.

1955–1956 m. A. Pajuodis dirbo Vilniaus prekybos organizacijose, buvo prekių žinovas, paskui –parduotuvės direktorius. 1956–1959 m. jis buvo Vilniaus prekybos mokyklos direktoriaus pavaduotojas, direktorius.

1959–1962 m. jis tęsė studijas Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1963 m. Vilniaus universitete A. Pajuodis apsigynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją "Mažmeninio prekybos tinklo vystymo klausimai Lietuvos TSR miestuose". 1994 m. ten pat jis apsigynė disertaciją "Mažmeninės prekybos teritorinė organizacija", buvo habilituotas socialinių mokslų, ekonomikos daktaras.

Nuo 1962 m. A. Pajuodis daugiau kaip keturis dešimtmečius dirbo Vilniaus universitete. 1962–1964 m. jis buvo vyresnysis dėstytojas, nuo 1964 m. – docentas, nuo 1995 m. – profesorius, kol išėjo į pensiją.

1963–1966 m. jis buvo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto prodekanas, 1969–1974 m. – Prekybos ekonomikos katedros vedėjas. 

Jis buvo Lietuvos vartotojų asociacijos valdybos narys, Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA)Garbės narys (nuo 2010 m.).

A. Pajuodis parengė ir paskelbė daugiau nei 120 mokslo darbų. Jis parašė ir išleido knygas "Tarybinės prekybos sukūrimas ir išvystymas per 50 metų" (1969 m.), "Mažmeninės prekybos tinklo organizavimas ir planavimas" (1983 m.), "Prekybinio aptarnavimo tobulinimas. Teritorinis aspektas" (rusų kalba, 1986 m.), "Mažmeninės prekybos marketingas" (1995 m.).

Jis taip pat parašė vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams "Marketingas" (su Regina Virvalaite, Vytautu Pranuliu ir Sigitu Urbonavičiumi, 1999 m.). 2005 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų kokybės vertinimo centro skelbtame Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse antrasis, pataisytas ir papildytas šio vadovėlio leidimas (2000 m.) buvo įvertintas pirmąja vieta bei Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu. Jis naudojamas visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip pagrindinis šios mokslo srities vadovėlis, 2015 m. buvo pripažintas populiariausia lietuvių autorių moksline ir dalykine knyga. 

Svarbiausias jo darbas – monografija "Prekybos marketingas" (2002 m., kitas pataisytas ir papildytas leidimas – 2005 m.). Tai pirmas leidinys lietuvių kalba, kuriame plačiai ir išsamiai nagrinėjami svarbiausi ir aktualiausi prekybos įmonių marketingo teorijos ir praktikos klausimai, šių įmonių veikla Lietuvoje.

A. Pajuodis vadovavo darbo grupėms, kurios parengė Prekybos, Vartotojų teisių gynimo, Neapmuitinamų parduotuvių ir Reklamos įstatymų projektus.

Jis parengė Surdegio Pajuodžių giminės genealoginę schemą (su Valdu Samuičiu), kuri publikuota enciklopediniame žinyne "Surdegis ir jo apylinkės : atminimo knyga" (parengė Osvaldas Janonis, 2014 m.).

Lietuvos autorių teisų gynimo asociacijos agentūros duomenimis, A. Pajuodis pateko į skaitomiausių lietuvių autorių – mokslinės literatūros kūrėjų dešimtuką (9-oji vieta, 2015 m.).

Buvo vedęs, žmona Gina Marija Burneckytė-Pajuodienė (g. 1944 m.) – mokslininkė ekonomistė, valstybės tarnautoja. Duktė Ramunė Pajuodytė-Milašienė (g. 1975 m.).

Mirė 2016 m. lapkričio 6 d. Vilniuje.