Gintaras BAGDONAS
  Gimimo data: 1965-09-05
Gimimo vietovė: Mantviliškių k. (Kėdainių r.)

Trumpai:
Kariškis, pulkininkas, laisvės gynėjas

2015-12-12   |   Spausdinti

Tėvai: Ksaveras Bagdonas (g. 1940 m. ) – fotografas ir Lida Noršytė (Bagdonienė, Orlova) (g. 1945 m.) – tarnautoja.

1971–1980 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija). 1980–1983 m. baigė Kėdainių vidurinę profesinę technikos mokyklą, įgijo elektriko specialybę.

1984 m. G. Bagdonas dirbo Anykščių vėlimo fabrike "Spartakas". 1984–1986 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinės kariuomenės artilerijos dalinyje Semipalatinske (Kazachija).

1986–1991 m. jis studijavo Kauno politechnikos instituto Energetikos fakultete, įgijo inžinieriaus elektriko išsilavinimą.

Studijuodamas 1989 m. jis tapo Sąjūdžio savanoriu – "žaliaraiščiu", kartu su bendražygiais palaikydavo tvarką viešųjų Sąjūdžio renginių metu. Per 1991 m. kruvinuosius sausio įvykius G. Bagdonas kartu su kitais Sąjūdžio "žaliaraiščiais" buvo tarp Lietuvos Parlamento rūmų gynėjų, ten priėmė priesaiką ir tapo besikuriančios Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinės savanoriu.

Baigęs studijas, 1991 m. rugpjūtį jis trumpai dirbo Anykščių valstybiniame vėlimo fabrike energetiku. 

1991 m. rugpjūčio 19 d. kilus SSRS pučui, G. Bagdonas pasiprašė priimamas į profesinę karo tarnybą. Kariškio karjerą jis pradėjo Anykščiuose, 1991–1994 m. jis buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Anykščių rajono Teritorinės gynybos štabo savanorių kuopos kuopininkas, kuopos vadas, vėliau – bataliono ir Anykščių rajono teritorinės gynybos vadas.

G. Bagdonas 1992 m. išklausė Lietuvos Respublikos karininkų kursus Kaune, jam buvo suteikta motošaulių būrio vado kvalifikacija, jis buvo leitenantas (nuo 1992 m.), vyresnysis leitenantas (nuo 1994 m.).

1994 m. jis išvyko į pirmąją Lietuvos kariuomenės tarptautinę misiją – buvo taikdarys Kroatijoje. 1995–1998 m. jis buvo Lietuvos gynybos atašė Latvijoje ir Estijoje, rezidavo Taline, buvo kapitonas (nuo 1995 m.). 1995 m. gegužę jis buvo vienas iš dviejų pirmųjų Lietuvos pareigūnų, kuriems buvo skirtos Lietuvos Respublikos gynybos atašė pareigos.

1998–2000 m. G. Bagdonas dirbo Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo Žvalgybos ir kontržvalgybos skyriaus viršininku Vilniuje, buvo majoras (nuo 1998 m.). 2000 m. jis trumpai buvo Krašto apsaugos ministerijos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento skyriaus viršininko pavaduotojas, atsakingas už Lietuvos Respublikos gynybos atašė veiklos kuravimą ir koordinavimą.

2000–2001 m. jis pusmetį studijavo Baltijos gynybos koledže, bet studijų nebaigė, atšauktas dėl tarnybos.

2001–2007 m. G. Bagdonas dirbo Krašto apsaugos ministerijos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriumi, buvo pulkininkas leitenantas (nuo 2001 m.). 2003 m. G. Bagdono kandidatūra buvo pateikta užimti Valstybės saugumo departamento direktoriaus pareigas, bet nebuvo patvirtinta.

Dirbdamas jis tęsė studijas ir 2003 m. baigė Vyriausiųjų karininkų kursus NATO gynybos koledže Romoje (Italija), 2005 m. stažavosi George Marshall saugumo studijų centre pagal Terorizmo ir saugumo studijų programą (Vokietija), taip pat stažavosi karinėje anglų kalbos mokykloje Didžiojoje Britanijoje, išklausė profesinius mokymo kursus JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje (NATO mokykloje), Danijoje.

2004–2006 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantūroje, kur įgijo politikos mokslų magistro laipsnį. 2007 m. jis baigė prancūzų kalbos kursą Paryžiaus (Prancūzija) kalbų mokykloje.

2005 m. G. Bagdonui buvo suteiktas pulkininko karinis laipsnis.

2007–2010 m. jis visą kadenciją dirbo Europos Sąjungos kariniame štabe. 2007–2008 m. buvo šio štabo viršininko pavaduotojas žvalgybai, po struktūrų pertvarkymo 2008–2010 m. buvo šio štabo žvalgybos valdybos direktorius. 2007–2010 m. jam buvo suteiktas laikinasis brigados generolo karinis laipsnis.

2010–2012 m. G. Bagdonas buvo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas. 2012–2014 m. jis buvo Lietuvos Respublikos specialiosios misijos Afganistano Islamo Respublikoje Ministras patarėjas, misijos vadovas, pulkininkas.

Nuo 2014 m. rugpjūčio G. Bagdonas dirba NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro (NATO ENSEC COE) direktoriumi Vilniuje, yra pulkininkas.

G. Bagdonas apdovanotas Lietuvos Respublikos medaliais: Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.) ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (1995 m.), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu "Už nuopelnus" ir proginiu stojimo į NATO medaliu, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos medaliu "Už nuopelnus", Jungtinių Tautų Organizacijos medaliu UNPROFOR, Danijos DANCON MARCH medaliu, Latvijos Respublikos medaliu už indėlį stiprinant Latvijos karinę kontržvalgybos tarnybą, pasieniečių garbės ženklu.

Jis moka anglų ir rusų kalbas, turi gerus prancūzų kalbos pagrindus. Laisvalaikį skiria kalnų turizmui, važinėja dviračiu, skaito istorinę ir profesinę literatūrą.

Buvo vedęs, išsiskyrė. Įdukra Eglė (g. 1987 m.).

Vėl vedė, žmona Jovita Bagdonienė (g. 1960 m.) – Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautoja. Duktė Austė Bagdonaitė (g. 1995 m.).