Sofija SAKALIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bagdžiūnaitė, Bagdžiūniūtė
Gimimo data: 1896-11-07
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistė, visuomenininkė

2014-03-21   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1896 m. lapkričio 26 d.

Mokėsi Troškūnų pradžios mokykloje ir privačiai.

1909 m. S. Bagdžiūniūtė išvyko į JAV, nuo 1916 m. įsitraukė į literatūrinę, žurnalistinę ir visuomeninę veiklą Amerikos lietuvių bendruomenėje.

Ten ji įstojo į Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungą, buvo vadovaujanti jos narė, nuo 1927 m. – Garbės narė. Ji palaikė ryšius su Lietuvos katalikių moterų draugija, kvietė jos aktyvistes lankytis JAV.

1923–1951 m. S. Sakalienė redagavo Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos laikraštį "Moterų dirva", kuris leidžiamas nuo 1914 m. iki šiol.

Ji taip pat aktyviai dalyvavo ir kitoje lietuvių bendruomenės visuomeninėje veikloje: Lietuvos Vyčių organizacijoje, vaidino daugelyje mėgėjiškų spektaklių, dainavo choruose, rinko aukas Lietuvai. 1927 m. S. Sakalienė organizavo aukų rinkimą mergaičių žemės ūkio mokyklai Karmėlavoje (Kauno r.) steigti.

S. Sakalienė rašė ir publikavo ideologinės tematikos straipsnius leidiniuose "Santaika", "Vytis", "Darbininkas" ir kituose. Periodikoje ji paskelbė originalių ir verstinių prozos bei draminių vaizdelių, iš jų žinomiausias – "Grafas – ūkininko bernas". 

Ji sudarė ir redagavo dokumentinę apžvalgą "Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga 25 metų veikimo šviesoje, 1914–1939" (1939 m.).

Buvo susituokusi, vyras Ignotas Kazimieras Sakalas (1896–1976) – žurnalistas, leidėjas, visuomenininkas. Užaugino du vaikus: Aldona Sakalaitė (1920–1987) – chemikė technologė ir Vytautas Sakalas.

Mirė 1984 m. kovo 5 d. Čikagoje (JAV).