Klemensas SIMAŠKA
  Gimimo data: 1925-01-26
Gimimo vietovė: Mackonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas istorikas, pedagogas

2013-05-04   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai ūkininkai.

1946 m. baigė Ukmergės gimnaziją.

1946–1947 m. K. Simaška dirbo Žemaitkiemio (Ukmergės r.) pradinės mokyklos mokytoju, buvo šios mokyklos vedėjas.

1947–1951 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Pedagogikos fakultete, įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą.

1951–1953 m. K. Simaška dirbo Klaipėdos mokytojų instituto pedagogikos vyresniuoju dėstytoju. 1953–1956 m. jis buvo šio instituto direktoriaus pavaduotojas, kol šis institutas buvo uždarytas.

Nuo 1956 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Vilniuje ir dirbo Vilniaus universitete. 1956–1966 m. jis buvo Pedagogikos-psichologijos katedros dėstytojas, 1966–1978 m. – docentas, įvairiuose fakultetuose dėstė pedagogiką, jos istoriją.

K. Simaška 1964 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją lietuvių kalbos mokymo istorijos klausimu, buvo pedagogikos mokslų kandidatas.

1966–1968 m. jis buvo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas, 1968–1970 m. – pirmasis naujo Istorijos fakulteto dekanas. 1971 m. Istorijos fakultete įsteigus Pedagogikos katedrą, 1971–1978 m. K. Simaška buvo pirmasis šios katedros vedėjas. Jo pastangomis buvo įvesti įvairūs pedagogikos kursai, organizuota sudėtinga studentų pedagoginė praktika, pradėjo veikti pedagogikos mokslininkų aspirantūra, įsteigta specializuota mokslinė taryba pedagogikos disertacijoms ginti ir mokslo laipsniams teikti.

1958–1976 m. K. Simaška mokslo leidiniuose išspausdino straipsnių Lietuvos pedagogikos istorijos ir Vilniaus universiteto veiklos klausimais bei apie XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios elementorius.

Jis parengė ir išleido informacinius bei mokymo leidinius "30 Vilniaus universiteto specialybių" (1973 m.), "Mano Alma Mater" (1974 m.), "Universitetas, studentas, studijos" (1976 m.).

Vedė 1950 m., žmona Vanda Šerėnaitė-Simaškienė (?–1971) – pedagogė lituanistė. Sūnūs Rimantas Simaška (?–?) ir Arūnas Simaška.

Mirė 1978 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.