Povilas VANAGAS
  Gimimo data: 1939-06-10
Gimimo vietovė: Navariškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius ekonomistas, pedagogas

2019-06-29   |   Spausdinti

Tėvai: Mataušas Vanagas (1893–1958) ir Veronika Diečkutė-Vanagienė (1898-1959) – žemdirbiai ūkininkai. Augo gausioje šeimoje, buvo aštuntas joje gimęs vaikas.

1946–1950 m. mokėsi Bikūnų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1950–1958 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą sidabro medaliu. 1958–1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus ekonomisto išsilavinimą.

1964–1966 m. P. Vanagas dirbo Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakulteto Įmonių organizavimo katedros asistentu.

1966–1969 m. jis tęsė studijas Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) P. Toljačio inžinerinės ekonomikos instituto aspirantūroje. 1970 m. P. Vanagas ten apsigynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją "Optimalių funkcinio darbo pasidalijimo formų mechaninio apdirbimo baruose nustatymo metodika (tekinimo automatų ir revolverinių staklių derinimo darbų pavyzdžiu)", 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, vadybos ir administravimo daktaras.

Nuo 1970 m. iki gyvenimo pabaigos P. Vanagas dirbo Kauno politechnikos institute (Kauno technologijos universitete).

1970–1973 m. jis buvo Įmonių organizavimo katedros vyresnysis dėstytojas, 1974–1979 m. – docentas, 1980–1989 m. – Darbo organizavimo katedros vedėjas, 1990–1994 m. – Kauno technologijos universiteto Gamybos vadybos katedros profesorius.

Nuo 1995 m. jis buvo Visuotinės kokybės vadybos centro, įkurto jo iniciatyva, direktorius, nuo 1997 m. – ir Kauno technologijos universiteto Vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedros vedėjas.

P. Vanagas taip pat buvo Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose galimybių studijos rengimo grupės mokslinis vadovas (2005 m.), Lietuvos kokybės vadybos asociacijos, įkurtos 2001 m., pirmasis prezidentas, JAV kokybės sąjungos narys.

P. Vanago mokslinės veiklos sritis – universitetinės studijos ir moksliniai tyrimai visuotinės kokybės vadybos srityje.

1995 m. buvo parengta Lietuvos Nacionalinė kokybės programa, kurios rengimo mokslinis vadovas buvo profesorius P. Vanagas. Ja remiantis, 1997 m. Kauno technologijos universitete buvo įkurta Kokybės vadybos katedra, jai vadovauti ir buvo paskirtas P. Vanagas. Jis yra ir kokybės vadybos mokslo grupės vadovas, tarptautinių ryšių projektų  "Harmoningoji plėtra ir aplinka" (1994–1997 m.) ir "Kokybės vadyba per universitetus į įmones" (1999–2000 m.) koordinatorius Lietuvoje.

P. Vanagas buvo 8 kokybės vadybos specializacijos daktaro disertacijų vadovas.

Jam vadovaujant Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Kokybės vadybos katedra organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ir kokybės vadybos specialistams "Kokybės vadybos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose". Šių ir analogiškų kvalifikacijos gerinimo kursų baigimo pažymėjimus gavo daugiau kaip 1500 specialistų.

P. Vanagas pagal TEMPUS projektą stažavosi Angers universitete Prancūzijoje (2000 m.), taip pat Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje. Jis skaitė pranešimus konferencijose: "Kaimo plėtros ekonomika" Latvijos žemės ūkio ir miškų akademijoje Jelgavoje, pranešimo tema "Kokybės vadyba maisto gamybos grandinėje "Nuo lauko iki šakutės" (2006 m.), "Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose", pranešimo tema "Kokybės vadyba integruojama į viešąjį administravimą" (su kitais autoriais, 2005 m.), "Kaimo plėtra", pranešimo tema "Kokybės kultūros vaidmuo, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą žemės ūkio kompanijose" (2005 m.).

P. Vanagas parašė pirmuosius Lietuvoje darbo mokslinio organizavimo ir normavimo, kokybės vadybos vadovėlius: "Darbo normavimas pramonėje" (1976 m.), "Darbo mokslinis organizavimas" (1979 m.), "Darbo normavimas" (su kitais autoriais, 1987 m.), "Pramonės įmonių vadyba" (su kitais autoriais, 1996, 2000 m.), "Visuotinės kokybės vadyba" (2004, 2006 m.).

P. Vanagas išleido monografijas: "Darbo pasidalijimas ir kooperavimas mašinų gamybos įmonėse: Optimizavimo teorija ir metodai" (rusų kalba, 1988 m.), "Veiklos kompleksinio vertinimo sistema (sudarymo teorija ir metodai)" (su kitais autoriais, 2001 m.).

Jis parengė metodines ir mokymo priemones: "Organizacijos kultūros tyrimas įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą" (su N. Paulauskaite, 1998 m.), "Statistiniai kokybės valdymo metodai" (su V. Adomėnu, 2000 m.), parašė monografiją "Veiklos kompleksinio vertinimo sistema: sudarymo teorija ir metodai" (su G. Slatkevičiene, 2001 m.), paskelbė daugiau nei 150 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose ir periodikoje. 

Už 2002–2003 m. ir ankstesnius veiklos pasiekimus P. Vanagas apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi (2004 m.).

Jis gavo Švietimo ir mokslo ministerijos vadovėlių konkurso premijas: trečiąją premiją už vadovėlį "Pramonės įmonių vadyba" (2004 m.), pirmąją premiją už vadovėlį "Visuotinės kokybės vadyba" (2007 m.). Už vadovėlį "Pramonės įmonių vadyba" P. Vanagas taip pat apdovanotas leidyklos "Technologija" trečiąja premija (2005 m.). 

Laisvalaikį skyrė fizinei kultūrai.

Buvo vedęs, žmona Valė Vanagienė (g. 1952 m.) – pedagogė. Duktė Ernesta Vanagaitė – muzikantė smuikininkė, muzikos pedagogė.

Mirė 2009 m. birželio 22 d. Kaune. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie tėvų. Kapą ženklina antkapinis paminklas – skulptūrinė raudono šlifuoto akmens atversta knyga su įrašu metalinėmis raidėmis: "Profesorius / Povilas / Vanagas / 1939–2009".