Aleksandras KUTKAUSKAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kutkus
Gimimo data: 1889-04-02
Gimimo vietovė: Šlapiašilio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dainininkas solistas (tenoras), aktorius, muzikos pedagogas

2019-02-09   |   Spausdinti

Gimimo data nustatyta pagal Svėdasų parapijos krikšto metrikų įrašą, pagal naująjį kalendorių – 1889 m. balandžio 15 d. Nuo 1939 m. oficialiai pasikeitė pavardę į Kutkus.

Tėvai: Julijonas Kutkauskas ir Uršulė Lapinskaitė-Kutkauskienė – bajorai.

1889 m. balandžio 6 d. Svėdasų bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Jurgis Narmontas, krikštatėviai buvo miestiečiai Steponas Šemetavičius ir Barbora Lapinskaitė.

Jaunystę praleido Sankt Peterburge (Rusija), ten baigė gimnaziją, studijavo Sankt Peterburgo universiteto Teisių fakultete, kur įgijo teisininko išsilavinimą. Nuo jaunystės papildomai lavinosi muzikoje, mokėsi pas Česlovą Sasnauską, paskui pas prof. Moiskį. 1913–1916 m. mokėsi dainavimo Sankt Peterburgo liaudies konservatorijoje. Studijuodamas dainavo Česlovo Sasnausko, Stasio Šimkaus ir kitų vadovaujamuose Sankt Peterburgo lietuvių choruose.

Baigęs studijas, koncertavo Rusijoje, dalyvaudavo Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės renginiuose, nuo 1917 m., bėgdamas nuo neramumų, gyveno Ukrainoje. 1919–1922 m. A. Kutkauskas gyveno Kryme (Ukraina) ir buvo Sevastopolio operos teatro solistas (tenoras), sukūrė vaidmenis operose "Faustas", "Eugenijus Oneginas", "Traviata", "Undinė", "Chovanščina", "Borisas Godunovas" ir kitose. 

1922 m. rugpjūtį kartu su lietuviais karo pabėgėliais jis grįžo į Lietuvą, 1922–1944 m. dainavo Kauno valstybiniame teatre, buvo laikomas muzikaliausiu to laikotarpio Lietuvos tenoru, Kaune sukūrė apie 50 vaidmenų. A. Kutkauskas buvo pripažintas antruoju Lietuvos tenoru po Kipro Petrausko, pavaduodavo jį, dainuodamas pagrindinius vaidmenis operose. Šalia vaidmenų operų pastatymuose solistas dainuodavo solinį repertuarą, ypač mėgo F. Schuberto dainas. Jis tobulinosi Italijoje, gastroliavo Rygoje (Latvija), Stokholme (Švedija), Paryžiuje (Prancūzija) ir kitur.

Nuo 1922 m. jis dėstė Kauno muzikos mokykloje. 1933–1943 m. A. Kutkauskas-Kutkus su pertraukomis dėstė Kauno konservatorijoje, 1944 m. – Vilniaus muzikos mokykloje. Tuo metu jis dainavo ir Vilniaus operos trupės spektakliuose.

1944 m. A. Kutkus pasitraukė į Vakarus. 1944–1949 m. jis gyveno Vokietijoje, 1946 m. Uchte jis vadovavo chorui. 1947 m. Detmolde jis dainavo Almavivos partiją G. Rossinio operoje "Sevilijos kirpėjas".

1949 m. jis persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje, kur ir toliau buvo pripažintas operos dainininkas. Su trupėmis jis gastroliavo Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje.

A. Kutkauskas-Kutkus iš viso sukūrė 67 pirmaeilius vaidmenis operose: Alfredas G. Verdi "Traviata", Hercogas G. Verdi "Rigoletas", Faustas Ch. Gounod "Faustas", Don Chosė G. Biset "Karmen", Lenskis P. Čaikovskio "Eugenijus Oneginas", Germanas P. Čaikovskio "Pikų dama", Liutauras J. Karnavičiaus "Gražina", Jonušas J. Karnavičiaus "Radvila Perkūnas" ir kitus.

Jis buvo žinomas ne tik kaip dainininkas, bet ir kaip aktorius, pedagogas. Jis išugdė dainininkus Viktorą Bručkų ir Antaną Kučingį.

A. Kutkus bendradarbiavo spaudoje, pasirašydamas Al. K. Jis parašė ir Bostone (JAV) išleido atsiminimų knygą "Dainininko dalia" (1959 m.).

Susituokė 1912 m. vasario 18 d. Šiauliuose, žmona Antanina Prakaitytė-Kutkauskienė.

Mirė 1969 m. rugsėjo 6 d. Čikagoje (JAV). Ten ir palaidotas.