Jonas STAŠKEVIČIUS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Aušra
Gimimo data: 1921-00-00
Gimimo vietovė: Eglėkalnio (Ažupiečių) k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2013-10-10   |   Spausdinti

Tėvas Mykolas Staškevičius. Brolis Juozas Staškevičius-Ūdra – laisvės gynėjas, partizanas.

Pokario metais J. Staškevičius išėjo partizanauti, pasirinko Aušros slapyvardį. Jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas, nuo 1948 m. – šio būrio, perėjusio į Algimanto apygardą, vadas. Būryje buvo 18 partizanų.

1949 m. sausį J. Staškevičius-Aušra buvo paskirtas naujai sukurto Vytauto apygardos Užugirio būrio vadu. Būryje buvo 9 partizanai.

Buvo vedęs, žmona Genė Jogėlaitė-Staškevičienė-Žibutė – laisvės gynėja, partizanė.

Žuvo 1949 m. sausio 27 d. bunkeryje Kirkų kaime (Anykščių r.) – susisprogdino apsuptas, nenorėdamas pasiduoti. Slapta buvo palaidotas Anykščių kapinėse po svetimu antkapiniu paminklu.