Jonas PAULAUSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Lizdeika, Navickas
Gimimo data: 1920-00-00
Gimimo vietovė: Šlavėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas, tremtinys

2015-11-15   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Paulauskas (?–1945) ir Cecilija Zabielaitė-Paulauskienė (1894–1983) – žemdirbiai valstiečiai, šeima turėjo 2,5 ha žemės. Augo gausioje šeimoje, buvo vyriausias. Broliais ir seserys: Janina Paulauskaitė-Neimanienė (1923–1983) – tremtinė, Julija Paulauskaitė-Češūnienė (1925–2015), Juozapas Paulauskas (?–1945) – laisvės gynėjas, žuvęs kovoje, Vladas Paulauskas – darbininkas, Bronius Paulauskas – laisvės gynėjas, tremtinys, Benedikta Aldona Paulauskaitė-Petrova (1934–2012) ir Marijona Paulauskaitė (1935–1936).

Tėvams persikėlus dirbti Stepono Kairio giminės ūkį Užunvėžiuose (Anykščių r.), ten praleido jaunystę.

Pokario metais J. Paulauskas išėjo partizanauti. 1945 m. vasarą jis buvo Užunvėžių kaime susikūrusio Lietuvos laisvės armijos Sakalų būrio kovotojas, nuo rudens – Vytauto apygardos Liūto rinktinės Kęstučio kuopos Sakalų būrio vadas.

Sakalų būryje buvo apie 30 kovotojų, kol 1945 m. pabaigoje po kelių susirėmimų su kariuomene jų liko tik pusė ir išsisklaidė. 

J. Paulauskas 1946 m. svetima Navicko pavarde pasitraukė į Žemaitiją.

1963 m. jis buvo suimtas ir nuteistas 15 metų kalėti. Kalėjo Permės srityje (Rusija).

1978 m. J. Paulauskas grįžo į Lietuvą, gyveno Žemaitijoje.

Mirė 2005 m.