Vytautas KAROSAS
  Gimimo data: 1896-02-25
Gimimo vietovė: Spraguičio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Literatas poetas

2016-11-10   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Karosas (1852–1911) ir Apolonija Juodytė-Karosienė – valstiečiai žemdirbiai. Seserys Marija Karosaitė-? (1888–?), Sofija ir Grasilda, broliai Juozas Karosas (1890–1981) – kompozitorius ir chorvedys ir Jonas Karosas. Giminaičiai: pusbrolis (tėvo brolio Jono sūnus) Antanas Karosas (1856–1947) – dvasininkas vyskupas, pusbrolio vaikai (tėvo brolio Jurgio sūnaus Juozo sūnūs): Jurgis Karosas (1902–1995) – miškininkas, Klemensas Karosas (1911–1955) – kariškis, Juozas Karosas (1913–1944) – kariškis aviatorius, pedagogas.

Pirmojo pasaulinio karo metais augo Rusijoje, ten baigė gimnaziją.

Grįžęs į Lietuvą, V. Karosas gyveno Utenoje. Iki 1927 m. jis dirbo Utenos mokytojų kursuose dėstytoju, kol 1927 m. rugpjūčio 1 d. tie kursai buvo likviduoti. Vėliau jis ilgą laiką dirbo Utenos gimnazijos sekretoriumi.

1944 m. jis pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus, nuo 1949 m. apsigyveno Čikagoje (JAV) ir ten liko iki gyvenimo pabaigos.

V. Karosas rašė eilėraščius, kurių nepublikavo. Jo kūryboje vidinis poeto pasaulis, intensyvus mąstymas išreiškiamas plačiais gamtos vaizdais, didingais paveikslais, suteikiančiais eilėms barokiško puošnumo, paslaptingumo. 

Duktė Violeta Karosaitė (?–1989) – balerina, choreografė.

Mirė 1967 m. gegužės 25 d. Čikagoje (JAV).

Tik po V. Karoso mirties artimųjų ir bičiulio muziko Juozo Strolios rūpesčiu buvo sudarytas ir išleistas jo eilėraščių rinkinys "Poilsis ant laiptų" (1969 m.). Jo poezija taip pat buvo išspausdinta poezijos rinkiniuose "Tretieji vainikai" (1975 m.) ir "Po Aukštaitijos pilnatim" (1993 m.).

Išlikusi V. Karoso vaikystės sodybos paminklinė vieta Spraguityje, tarp Leliūnų–Gaidamiškių ir Leliūnų–Trumbatiškio kelių, – pirkios pamatai ir sodybos medžiai. Sodybvietėje pastatytas paminklinis akmuo (1990 m.).