Juozas BUTKUS
  Gimimo data: 1904-11-01
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas, literatas, tremtinys

2013-11-28   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1904 m. lapkričio 14 d.

Tėvai: Steponas Butkus ir Julijona Staniulytė-Butkienė – žemdirbiai valstiečiai.

1904 m. lapkričio 1 d. Svėdasų bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Kazimieras Matulis, krikštatėviai buvo Vincentas Bražiūnas ir Emilija Kepalaitė. 

1924 m. baigė dvimečius mokytojų kursus.

1925–1941 m. J. Butkus dirbo mokytoju Rokiškio apskrities pradžios mokyklose.

J. Butkus bendradarbiavo spaudos leidiniuose: "Lietuvos ūkininkas", "Jaunimas", "Mokykla ir gyvenimas", "Jaunųjų pasaulis" ir kituose.

Jis parašė ir išleido pjesę "Šauliška meilė" (1932 m.), kuri iki Antrojo pasaulinio karo buvo itin populiari vaidybos mėgėjų scenose. Pjesė patriotinės intencijos, jos siužetas grindžiamas romantiniais aukos Tėvynei motyvais, nors situacijos ir veikėjai gana schemiški.

1941 m. birželį Duokiškyje (Rokiškio r.) J. Butkus buvo suimtas ir ištremtas į Rusiją.

Susituokė 1934 m. spalio 18 d. Svėdasų bažnyčioje, žmona Elena Zmitrytė-Butkienė.

Mirė tremtyje po 1941 m.