Jonas DANAITIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1922-08-12
Gimimo vietovė: Troškūnai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Spaustuvininkas, verslininkas

2013-12-06   |   Spausdinti

Vidurinį mokslą baigė Lietuvoje.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, ten įgijo aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Išvykęs gyventi į Kanadą ir apsistojęs Toronte, 1954 m. J. Danaitis, ten žinomas kaip John Danaitis, įkūrė spaustuvę "Banga", kuri išaugo į spausdinimo paslaugų bendrovę "Time Press Litho Ltd". Jis pats šiai įmonei vadovavo iki pat gyvenimo pabaigos.

Kaip maža šeimos įmonė jo spaustuvė veikia iki šiol.

Buvo vedęs, žmona Birutė Danaitienė-Danaitis. Vaikai: Rimas, Audra, Dana ir Vytenis.

Mirė 2003 m. lapkričio 19 d. Toronte (Kanada). Palaidotas Toronto Šv. Jono (St. John) lietuvių kapinėse.