Vida Judita ŠUKYTĖ
  Gimimo data: 1945-03-29
Gimimo vietovė: Butėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė chemikė technologė, pedagogė

2015-03-12   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Šukys (1909–1995) – amatininkas verslininkas ir ? Girčytė-Šukienė. Augo trijų vaikų šeimoje su broliu ir seserimi. Sesuo Audronė Šukytė-Kosciuškienė – žurnalistė.

1951–1955 m. mokėsi Kauno 31-ojoje pradinėje mokykloje, 1955–1961 m. baigė Kauno 3-ąją vidurinę mokyklą (dabar –  Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo vidurinė mokykla). 1961–1967 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultete, įgijo inžinierės technologės išsilavinimą.

1961–1963 m. V. J. Šukytė dirbo "Pirmūno" gamykloje emaliuotoja. 1966 m. ji buvo Jonavos azotinių trąšų gamyklos technikos skyriaus technikė, 1967–1969 m. – centrinės laboratorijos inžinierė chemikė.

1969 m. V. J. Šukytė buvo Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakulteto asistentė.

1969–1972 m. ji tęsė studijas Kauno politechnikos instituto doktorantūroje, 1974 m. ten apsigynė disertaciją "Selenopolitioninių rūgščių tyrimas", buvo chemijos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota fizinių mokslų, chemijos daktarė. 

1972–1980 m. V. J. Šukytė dirbo Klaipėdos hidrometeorologijos observatorijos Jūros vandenų ir atmosferos užterštumo tyrimų laboratorijos viršininke, 1980–1989 m. buvo Lietuvos hidrometeorologijos valdybos Respublikinio gamtinės aplinkos užterštumo stebėjimų centro vyriausioji inžinierė, 1990 m. – šio centro viršininkė. 1973–1982 m. ji dalyvavo tarptautinėse ekspedicijose Baltijos ir Šiaurės jūrose.

1990–1994 m. ji buvo Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų valdybos viršininkė, 1991–1993 m. – Centrinės aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkė, 1994–1997 m. – Aplinkos apsaugos ministerijos Standartų ir technologijų skyriaus viršininkė, 1997–1998 m. – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro patarėja.

Nuo 1998 m. iki šiol V. J. Šukytė dirba Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete, yra Neorganinės chemijos katedros docentė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Ji dėsto neorganinės chemijos kursą, yra šio universiteto Profesinės etikos kolegijos narė.

Ji  yra Standartizacijos technikos komiteto TK 36 "Aplinkos apsauga" įgaliotoji atstovė, ekspertė, ir pakomitečio "Aplinkos inžinerija" pirmininkė, Helsinkio sutarties komisijos "Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos" Technologijų ir Aplinkos komitetų narė, Technologijų komiteto Lietuvos ekspertų grupės vadovė, Lietuvos chemikų draugijos narė. 

Ji buvo Mongolijos hidrometeorologijos valdybos konsultantė (1985–1987 m.), SSRS Mokslų akademijos Mokslinės tarybos Analizinės chemijos skyriaus narė (1982–1990 m.), Lietuvos Respublikos gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos tarybos narė (1990–1994 m.), tarptautinių projektų "Aplinkos teršalų ekologiniai efektai", "Vandens ekosistemų tvarumas ir degradacija" dalyvė (Lietuva ir JAV, 1990–1994 m.) bei keturšalio projekto "Cheminių medžiagų rizikos vertinimas" dalyvė (Švedija, Lietuva, Latvija, Estija, 2003–2004 m.).

V. J. Šukytė stažavosi toksikologijos ir cheminių medžiagų tvarkymo specialistų kursuose Upsalos universitete (Švedija, 2003–2004 m.).

Jos mokslinių studijų sritis – teoriniai ir taikomieji neorganinės chemijos ir aplinkos tyrimai.

Ji parengė ir išleido vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams "Neorganinė chemija" (su kitais autoriais, 2000 m.), "Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai" (su V. Janickiu, E. Rinkevičiene ir A. Žarnausku, 2003 m.), paskelbė straipsnių moksliniuose leidiniuose.

V. J. Šukytė apdovanota Nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo Garbės ženklu (2012 m.).

Laisvalaikį skiria kelionėms, mokosi kalbų, domisi muzika ir literatūra.