Vytautas BERNATAVIČIUS
  Gimimo data: 1958-05-07
Gimimo vietovė: Usolje Sibirskoje, Irkutsko sritis (Sibiras, Rusija)

Trumpai:
Inžinierius, verslininkas, vadovas, politikas, savivaldos organizatorius, visuomenininkas

2020-09-11   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Bernatavičius (1925–2001) ir Ona Kanevičiūtė-Bernatavičienė (1920–1995) – žemdirbiai, tremtiniai. Brolis Algimantas Bernatavičius (g. 1956 m.) – verslininkas, sesuo Aldona Bernatavičiūtė-Bagdonienė (g. 1961 m.) – tarnautoja.

1958 m. kartu su tėvais grįžo iš tremties į Lietuvą, augo įvairiose vietose, kol apsigyveno Leščių kaime (Kėdainių r.).

1964–1968 m. mokėsi Leščių pradinėje mokykloje, 1968–1975 m. baigė Ariogalos (Raseinių r.) vidurinę mokyklą. 1975–1980 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakultete, įgijo lengvosios pramonės mašinų inžinieriaus mechaniko išsilavinimą.

1980–1983 m. V. Bernatavičius dirbo Utenos politechnikume dėstytoju.

Nuo 1983 m. iki šiol jis gyvena Anykščiuose.

1983–1992 m. jis buvo Anykščių vėlimo fabriko "Spartakas" vyriausiasis mechanikas, 1992–1995 m. dirbo uždarosios akcinės bendrovės "Salateksas" (tekstilės gaminiai) direktoriumi.

1995 m. jis trumpai dirbo akcinėje bendrovėje "Anykščių varis" (suvirinimo elektrodų gamyba), kol užėmė renkamas pareigas savivaldybėje.

1995–1997 m. V. Bernatavičius buvo Anykščių rajono savivaldybės mero (Sauliaus Nefo) pavaduotojas – pirmasis vicemero pareigas ėjęs Anykščių savivaldybės pareigūnas.

1997–2009 m. V. Bernatavičius buvo akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko (nuo 2008 m. – SEB banko) Anykščių filialo direktorius. Jis išplėtojo šio banko veiklą Anykščiuose, atidarė Anykščių filialo Ukmergės klientų aptarnavimo skyrių.

2009 m. jis kiek laiko dirbo SEB banko Panevėžio finansinių paslaugų centro direktoriumi, 2010–2016 m. vėl buvo SEB banko Anykščių filialo, Anykščių skyriaus direktorius, kol toks banko padalinys buvo likviduotas.

Nuo 2016 m. balandžio V. Bernatavičius dirba SEB banko Utenos skyriaus direktoriumi.

V. Bernatavičius 1990–1995 m. buvo Anykščių rajono tarybos deputatas. 1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2004–2007 m. ir 2007–2011 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, renkamas Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąraše. 2007–2011 m. jis buvo tarybos Biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas. 2011 m. jis buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės 2011–2015 m. kadencijos tarybos nariu Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąraše, buvo Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. 2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2015–2019 m. kadencijos tarybos rinkimuose kaip Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas, bet nebuvo išrinktas.

2001–2006 m. V. Bernatavičius buvo Anykščių rajono verslo tarybos narys. 2006 m. jos pagrindu buvo įkurtas Anykščių vadovų klubas, V. Bernatavičius yra šio šio klubo narys, 2006–2009 m. buvo klubo prezidentas. 2005–2016 m. jis buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.

Už kultūros renginių rėmimą V. Bernatavičius buvo apdovanotas Utenos apskrities administracijos prizais (2005, 2006, 2007 m.).

Laisvalaikiu mėgsta vandens turizmą, šokius, darbą sode, skaito poeziją, žvejoja ar grybauja.

Vedė 1982 m., žmona Danutė Matiukaitė-Bernatavičienė (g. 1956 m.) – valstybės tarnautoja. Vaikai: Giedrė Bernatavičiūtė (g. 1984 m.) – ekonomistė, finansų analitikė, Arūnas Bernatavičius (g. 1989 m.), Milda Bernatavičiūtė (g. 1992 m.).