Antanas ALIŠAUSKAS
  Gimimo data: 1951-12-23
Gimimo vietovė: Knitiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius, žurnalistas

2018-04-08   |   Spausdinti

Augo dviejų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Sesuo Regina Ališauskaitė – muzikos pedagogė, vargonininkė, chorvedė. Pusbrolis Vytautas Petras Kapočius (1943–2005) – kunigas kanauninkas, mecenatas.

1970 m. baigė Vidiškių (Ukmergės r.) vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus elektrotechniko išsilavinimą.

Nuo 1975 m. iki gyvenimo pabaigos A. Ališauskas gyveno ir dirbo Vilniuje.

1975–1990 m. jis dirbo Vilniaus elektros matavimo technikos gamykloje, buvo gamybos cecho vyriausiasis meistras, inžinierius konstruktorius. Tuo pačiu metu jis bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius "Vakarinėms naujienoms", "Komjaunimo tiesai".

1990 m. atsikūrus "Lietuvos aidui", A. Ališauskas buvo pakviestas dirbti šiame dienraštyje žurnalistu. 1990–2001 m. jis buvo "Lietuvos aido" redakcijos darbuotojas: ūkio ir socialinių problemų skyriaus korespondentas, šio skyriaus vedėjas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Pasikeitus laikraščio savininkams ir vadovams, 2001 m. A. Ališauskas paliko šį darbą.

2001–2003 m. jis dirbo Lietuvos policijos laikraštyje "Sargyba" žurnalistu ir vadybininku, 2003 m. buvo uždarosios akcinės bendrovės "Kriminalistika" leidžiamo  laikraščio "Akistata" Vilniaus zonos korespondentas.
 
2003–2006 m. A. Ališauskas buvo viešosios įstaigos "Sprendimų nišos" užsieniečiams leisto ekonomikos žurnalo anglų kalba "Lithuanian journal" vyriausiasis redaktorius, tuo pačiu metu dirbo ir Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje darbininku.

2006–2012 m. A. Ališauskas buvo alternatyvaus laikraščio "Lietuvos aidas", kurį leido uždaroji akcinė bendrovė "Adenita", vyriausiasis redaktorius bei savaitraščio rusų kalba "Echo Litvy" vyriausiasis redaktorius. 2006 m. gruodžio 23 d. antras laikraštis lygiai tuo pačiu "Lietuvos aido" pavadinimu, skaičiuojantis savo istoriją nuo 1917 m., Lietuvoje buvo pradėtas leisti, pasinaudojus įstatymų spraga.

2012 m. bankrutavus bendrovei "Adenita", nuo 2012 m. iki gyvenimo pabaigos A. Ališauskas buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos tinklalapio www.llks.lt vyriausiasis redaktorius.

Jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narys.

A. Ališauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).

Laisvalaikiu skaitė knygas, domėjosi kompiuterija.

Buvo vedęs, žmona Laimutė Ališauskienė – tarnautoja. Sūnūs: Vaclovas Ališauskas ir Juozas Ališauskas.

Mirė 2018 m. balandžio 5 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.