Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Mykolas STYRA
2020-04-13

Vardas: Mykolas
Pavardė: STYRA
Gimimo data: 1917-09-11
Gimimo vieta: Viešintos (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas kūno kultūros mokytojas, sporto organizatorius


Tėvai: Dominykas Styra (apie 1867 – apie 1936) iš Viešintų ir Teofilė Gailiūnaitė-Styrienė (1884–1973) iš Zablackų. Brolis Steponas Styra (1915–1989) – emigrantas Kanadoje, seserys Vladislava Styraitė-Mickūnaitienė (1920–1979) ir Adelė Styraitė-Jančienė (1927–1992).

1939 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1939–1940 m. – Lietuvos karo mokyklos aspirantų kursus. Mokydamasis jis aktyviai sportavo, 1938 m. buvo Pirmosios lietuvių tautinės olimpiados dalyvis lengvosios atletikos rungtyse, 800 m nubėgo per 2 min. 8 sek.

Nuo 1940 m. iki gyvenimo pabaigos M. Styra gyveno ir dirbo Biržuose.

1940–1984 m. jis dirbo Biržų "Saulės" gimnazijoje, po Antrojo pasaulinio karo pertvarkytoje į J. Janonio vidurinę mokyklą, fizinio lavinimo mokytoju, buvo lengvosios atletikos treneris. 1946–1958 m. jis buvo ir Biržų rajono kūno kultūros mokytojų būrelio pirmininkas.

M. Styros iniciatyva XX a. viduryje Biržuose kilo jaunimo sportinis sąjūdis, populiarėjo įvairios sporto šakos – krepšinis, futbolas, lengvoji atletika. 1943 m., kai į Biržus grįžo Kaune uždaryto universiteto studentai, M. Styra subūrė "Vilko" krepšinio komandą, 1943–1944 m. buvo "Vilko" sporto klubo  vadovas, komandos treneris ir iždininkas. 1943 m. Biržuose "Vilkas" laimėjo prieš stipriausią Kauno krepšinio komandą "Perkūnas" ir tapo neoficialiais Lietuvos krepšinio čempionais.

Pokario metais M. Styra vadovavo Biržų apskrities moksleivių rinktinei, kuri tapo I Lietuvos moksleivių spartakiados (1946 m.) nugalėtoja, laimėjo antrąją vietą II spartakiadoje (1947 m.) ir trečiąją vietą III spartakiadoje (1948 m.). Jo treniruojami Biržų moksleiviai tapo Lietuvos kompleksinių varžybų (1961 m.) antrosios vietos laimėtojais. 

1953 m. rudenį Biržuose įsteigus Liaudies švietimo skyriaus sporto mokyklą, M. Styra buvo paskirtas jos pirmuoju direktoriumi ir šias pareigas ėjo 1953–1958 m. Jis išugdė žymius Lietuvos lengvaatlečius: bėgikus olimpietį Joną Pipynę ir sprinterę Ireną Aleksiūnaitę-Garastienę, šuolininką su kartimi Joną Mozūrą, ieties metiką Jokūbą Mozūrą, treniravo bėgiką, vėliau pasirinkusį krepšinį, Vladą Garastą ir būsimąjį krepšinio trenerį Vytautą Bimbą.

Vadovaudamas sporto mokyklai, M. Styra 1956–1957 m. perėmė seną ligoninės pastatą, jį pertvarkė ir pritaikė sporto treniruotėms ir varžyboms. Tose patalpose Biržų sporto mokykla veikia iki šiol. M. Styra taip pat ugdė jaunus sporto šakų trenerius, tarp jų – V. Garastą, kuriam 1958 m. perdavė vadovavimą sporto mokyklai.

Nuo 1984 m. jis dar kiek laiko dirbo "Nemuno" sporto draugijos instruktoriumi, kol išėjo į pensiją.

M. Styra buvo apdovanotas Lietuvos SSR kūno kultūros ir sporto komiteto medaliu "Lietuvos TSR sportui atminti" (1967 m.).

Laisvalaikiu M. Styra žaidė šachmatais, buvo Biržų šachmatininkų komandos narys, kartu su ja dalyvavo 1948 m. Lietuvos pirmenybėse. 1950 m. įsteigus Biržų miesto šachmatų sekciją, M. Styra buvo išrinktas jos valdybos nariu, pirmininko pavaduotoju. 1960 m. Biržuose surengtame simultane su tarptautiniu didmeistriu Vladu Mikėnu iš 35 varžovų M. Styra vienintelis laimėjo savo partiją.

Mirė 1997 m. birželio 16 d. Biržuose.