ANTALIESĖ
  Gretimos vietovės:
DEGSNIAI (Traupio) | ŽALIOJI (Traupio) |

2017-12-06   |   Spausdinti

Kaimas Traupio seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurę nuo Traupio. Ribojasi su Degsnių ir Žaliosios kaimais, Zaliesės viensėdžiu. Greta kaimo teka Nevėžio upė.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.). Antaliesės vienkiemis 1970 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje ši vietovė būdavo vadinama ir Antamiške, Kalneliu, Aukštakalniu, tačiau dokumentuose išliko Antaliesės (Antaliesio) vardas.

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 9 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Antaliesės vienkiemiai – 3 sodybos, 22 gyventojai. Tarpukaryje kaime buvo 2 sodybos, turėjo apie 122 ha žemės. 1930–1940 m. Parojų sodyboje veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo sovietines represijas patyrė vienas Antaliesės gyventojas – 1945 m. spalio 2 d. buvo suimtas ir įkalintas lageriuose Feliksas Parojus, į Lietuvą grįžęs 1956 m.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Antaliesėje 1917 m. gimė poetas, prozininkas Juozas Paršelis-Parojus.