APUŠOTAS
  Gretimos vietovės:
PILYPAI | SABULIAI | SVIRNAI II (Žemieji) |

2017-06-06   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Sabulių, Svirnų II ir Pilypų kaimais.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.). Apušoto kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro.

1920 m. viensėdyje gyveno 16 gyventojų. 1923 m. buvo 2 sodybos – 10 gyventojų. 1924 m. Apušoto palivarko savininkas buvo Tanskas, vėliau ūkininkavo Petro Šišlausko bei Kazio Urbono šeimos.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į "Gegužės 1-osios" kolūkį, vėliau priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.