APUŠOTAS
  Gretimos vietovės:
KABOŠIAI | SABULIAI |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 7 kilometrų į pietvakarius nuo Kavarsko. Ribojasi su Sabulių ir Kabošių kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Apušoto kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Sabulių kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Apušoto kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1920 m. vienkiemyje gyveno 16 gyventojų. 1923 m. buvo 2 sodybos – 10 gyventojų. 1924 m. Apušoto palivarko savininkas buvo Tanskas, vėliau ūkininkavo Petro Šišlausko bei Kazio Urbono šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Gegužės 1-osios" kolūkį, vėliau priklausė Staškūniškio tarybiniam ūkiui, Svirnų kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.