RAŠČIAGALYS
  Gretimos vietovės:
BUDRIAI | GIRELĖ (Kavarsko) | JAKŪNAI | LAUKAGALYS |

2013-11-30   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6 kilometrų į vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Girelės, Jakūnų, Laukagalio ir Budrių kaimais. Per kaimą teka upelis Armukšna – Mūšios kairysis intakas.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2000 m.), kaimas likęs negyvenamas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. Raščiagalio palivarke buvo 2 sodybos – 22 gyventojai. 1923 m. Raščiagalio kaime buvo 1 sodyba – 8 gyventojai. Raščiagalio kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Raščiagalio buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Naujas gyvenimas", vėliau priklausė Mičiurino, "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likęs vienas medinis kryžius.