SUNGAILA
  Gretimos vietovės:
BAJORAI (Skiemonių) | LINKSMAKALNIS (Veseluvka) | OŽIONYS |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 3 kilometrų į pietus nuo Skiemonių. Ribojasi su Linksmakalnio, Ožionių ir Bajorų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Sungailos kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Linksmakalnio kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Sungailos kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

Sungaila (Suntogoly) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Kaimas įsikūręs buvusio Sungailos dvaro vietoje, nuo to ir kilęs pavadinimas.

1908 m. Skiemonių parapijos kaimų sąraše minimas ir Sungailiškio (Sungailos) bajorkaimis. 1923 m. buvo 2 sodybos – 27 gyventojai. 1933 m. Sungailiškio palivarko savininkais buvo Konstantinas ir Jurgis Nečiūnai. 1939 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet buvo 4 ūkiai. 1939 m. 56,81 ha Sungailos vienkiemio žemės pasidalino Jurgis ir Konstantinas Nečiūnai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sungailos buvo ištremta į Sibirą viena šeima.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Rūtos" kolūkį, vėliau iki 1992 m. priklausė Skiemonių kolūkiui, kol šis iširo.

Priklausė Skiemonių parapijai. Kapinių nebuvo.

Sungailoje 1929 m. gimė visuomenininkė, tremtinė Prima Bučytė-Petrylienė.