Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 

Mes, anykštėnai, šiandien gyvenantys ir šiame mieste, ir kitur, jausdami nenutrūkstantį dvasinį ryšį su savo Anykščiais, didžiuojamės, kad turime:

  • unikalų, šimtmečiais nuosekliai kurtą ir tobulintą istorinį ir kultūrinį pagrindą įvairiapusei veiklai plėtoti;
  • unikalų literatūros istorijos paveldą, nenutrūkstančia gija vedantį per dabartį į ateitį ir leidžiantį vadinti mūsų miestą Lietuvos literatūros sostine;

  • išskirtinį kraštovaizdį, kuris palankus kūrybiškai ir išradingai realizuoti verslo idėjas bei atskleisti želdinių estetikos galimybes;

  • patrauklių gamtos objektų gausą, kurios dėka vien tik Anykštijoje galima pamatyti ir patirti visą Lietuvos gamtinę įvairovę;

  • Šventosios upę, istoriškai tapusią savita ir nepakartojama miesto ašimi, jo gyvybinės energijos šaltiniu ir atgaiva;

  • nuosekliai plėtojamą tradicinį anykštėnų verslą, kilusį iš istorinių amatų ir iki šių dienų turintį savo prestižą kaip pridėtinę vertę;

  • istoriškai susiformavusį ir išsaugotą erdvų miesto planą, kuriame tolygiai išsidėstė urbanizuotos zonos ir žalieji poilsio plotai;

  • galimybę naudoti aukštos kokybės geriamąjį vandenį ir tiekti jį miesto bendruomenei optimaliai išplėtotais vandentiekio tinklais;

  • didžiąją miesto dalį aprėpiančią nuotėkų šalinimo ir europinio lygio jų valymo sistemą, leidžiančią saugiai gyventi ekologiškoje aplinkoje;

  • iš kartos į kartą anykštėnų perduodamą kultūrinės veiklos vertės suvokimo ir jos būtinybės jausmą, skatinantį bendruomenės narius būti tradicinių ir naujų kultūros formų kūrėjais bei rėmėjais.

Mes tikime, kad šios Anykščių vertybės, kurias išsaugojo, sukūrė ir perdavė mums ankstesnės anykštėnų kartos, atliks joms skirtą istorinę misiją.

Tai, kas brangu kiekvienam anykštėnui, augins ir stiprins visą Anykščių bendruomenę, vienys ją ne tik bendros kilmės principais, bet ir išdidumo bei ištikimybės gimtajam kraštui dvasia.

2006 m. balandžio 28 d.

Anykščiai

 
 
    Atgal...