Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 

I. Savivalda


 1. Anykščių rajono savivaldybės administracijoje turėtų dirbti tiesiogiai direktoriui pavaldus tarnautojas Anykščių miestui, kuris:

 • koordinuotų viešųjų miesto erdvių priežiūrą, tvarkymą ir naudojimą,

 • burtų mažąsias miestiečių bendruomenes, skatintų jas rengti talkas savo gyvenamajai aplinkai prižiūrėti ir švarinti, ugdytų nepakantumą apsileidėliams,

 • inicijuotų miesto įvaizdžio plėtros projektus.

 1. Anykščių rajono savivaldybėje reikia suburti viešųjų ryšių tarnybą, kuri rūpintųsi miesto ir krašto įvaizdžiu, informuotų visuomenę apie savivaldybės planuojamas ir vykdomas veiklas, kultūrinį gyvenimą.

 2. Anykščiuose reikia spalvos ir šviesos akcentų sistemos, kuri, papildydama atnaujintą apšvietimo tinklą, ištisą parą galėtų liudyti miesto modernumą ir patogumą.

 3. Anykščiuose turi būti sukurtas, įdiegtas ir naudojamas unikalus, šio miesto ir jo apylinkių privalumus išryškinantis viešosios informacijos stilius: informacinės rodyklės, skelbimai, verslo ir socialinė reklama.

 4. Neracionalus sveikatos įstaigų išdėstymas Anykščių miesto teritorijoje reikalauja sprendimo, kaip optimizuoti šią savivaldos įstaigų sistemą, užbaigiant užsitęsusią naujos ligoninės statybą. Imtis priemonių, kad rajono ligoninė netaptų minimalia, nereikalingus ligoninei pastatus panaudojant kitoms savivaldybės įstaigoms į jas perkelti.

 5. Būtina aktyviau integruoti į viešąją Anykščių miesto erdvę centrinį parką, atveriant galimybę iš jo pasiekti Šventosios pakrantę, įrengiant joje miesto paplūdimį.

 6. Įrengti pažintinius pėsčiųjų ir dviračių turizmo takus, pristatančius Anykščius ir miesto apylinkes.

 7. Parengus specialią socialinę programą, įdarbinti nekvalifikuotus bedarbius miesto priežiūrai ir tvarkymui.

 8. Administracinėmis ir kitomis priemonėmis Anykščiuose turi būti pašalinti viešosios tvarkos ir rimties skauduliai, viešoji drausmė ir elgsena turi tapti pareigūnų veiklos prioritetu.

II. Verslas

 1. Pripažinti, kad kurortinio miesto verslo prioritetas – paslaugų ir pramogų veikla, o kiekviena investicija į šią sritį – ypač remtina. Kitos verslo sritys, kurios nesikerta su šiuo prioritetu, yra toleruojamos ir priimamos kaip suteikiančios bendruomenės nariams pajamų bei skatinančios jų darbo vertės augimą.
 2. Pripažinti, kad artimiausiu metu ypač laukianti investicijų verslo sritis Anykščiuose – knygų, profesionaliojo meno ir tautodailės darbų rengimas, gamyba ir prekyba bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklos organizavimas.

 3. Pripažinti, kad verslo ir amatų plėtra Anykščių senamiestyje, rekonstruojant čia esančius pastatus ir pritaikant juos šiuolaikiniams bendruomenės poreikiams, yra bendruomenės poreikius ypač tenkinantis ir visapusės paramos vertas sprendimas.

 4. Kartu su Anykščių rajono savivaldybe būtina parengti ir įgyvendinti šiuolaikišką bendruomenės informavimo sistemą apie miesto transporto eismą ir jo organizavimo principus.

 5. Parinkti optimalią galimybę įrengti Anykščiuose modernius Laidojimo namus kaip pagarbos išeinantiems bendruomenės nariams ženklą.


III. Kultūra


 1. Vertinant kultūros raidą Anykščiuose, taikyti kultūros sąvoką plačiąja prasme, siejant miesto urbanistines, estetines, architektūros, bendruomenės informavimo ir žmonių tarpusavio santykių problemas. Tiksliau apibrėžti Anykščių miesto architektūrinius principus, pagrįstus bendruomenei suprantamais dėsniais ir leidžiančius išlaikyti tvarkingo šiuolaikiško kurortinio miesto vaizdą, informuoti apie juos bendruomenę.

 2. Pripažinti, kad šių dienų pirmaeilės svarbos uždavinys – naujo Anykščių viešosios bibliotekos centro kūrimas.

 3. Pripažinti, kad Anykščių – turizmo miesto įvaizdžiui yra būtini originalūs turistiniai objektai – medinės pilies kompleksas ant Šeimyniškėlių piliakalnio ir Kalitos kalno žiemos ir vasaros pramogų centras.

 4. Skatinti Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos plėtros siekius, suteikiant jai optimalias pilnavertės veiklos patalpas.

 5. Pritarti Pasaulio anykštėnų namų kūrimo idėjai, kad anykštėnų menininkų kūrybinis palikimas galėtų grįžti į gimtinę, būtų čia saugomas ir eksponuojamas.

 6. Įgyvendinti senųjų Anykščių kapinių memorialo idėją.

 7. Įkurti jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos bei suaugusiųjų švietimo ir saviraiškos centrus.

 8. Leisti naują periodinį leidinį, informuojant Anykščių bendruomenę apie mieste vykstančius kultūros, švietimo, verslo ir bendruomeninio gyvenimo procesus, skatinantį burtis bendriems darbams ir sumanymams įgyvendinti.

 9. Pripažinti, kad Anykščiuose gyvenančių anykštėnų kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir už jos ribų – vienas svarbiausių Anykščių įvaizdžio ir reputacijos elementų.

2006 m. balandžio 28 d.,

Anykščiai

 
 
    Atgal...