Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Penktojo pasaulio anykštėnų suvažiavimo ir miesto šventės proga Anykščių rajono savivaldybės taryba ir Pasaulio anykštėnų bendrija, siekdamos tobulinti tarpusavio ryšius ir turėdamos bendros veiklos viziją, pasirašo šią bendradarbiavimo

S U T A R T Į 

Rajono savivaldybės taryba, siekdama, kad pasaulio anykštėnų intelektualinė parama, jų moksliniai, meniniai ir ekonominiai pasiekimai padėtų ugdyti Anykštiją ir šiuo tikslu plėtodama bendradarbiavimą su Pasaulio anykštėnų bendrija, įsipareigoja:

- remti Pasaulio anykštėnų bendrijos kultūrinius, socialinius ir ekonominius projektus, Anykščių garsinimo programas,  periodiškai svarstyti pasaulio anykštėnų pasiūlymus ir iniciatyvas krašto ir bendruomenės ugdymo klausimais;

- sudaryti palankias sąlygas Anykščių rajone 2008 metais surengti Vilniaus, o 2009 - Kauno anykštėnų mokslo, meno ir verslo dienas;

- bendradarbiauti su Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba ir Anykščių kolegija, gerinant  ryšius su naujosios emigracijos (po 1990 metų) anykštėnais ar  padedant jiems sugrįžti į gimtinę;

- įgyvendinti Pasaulio anykštėnų bendrijos siekį Anykščiuose įkurti Pasaulio  anykštėnų namus – anykštėnų informacinį, kultūrinį ir meninį centrą su dailės galerija.

Mes, Pasaulio anykštėnai, dalyvaudami penktajame anykštėnų suvažiavime, didžiuojamės Anykščiais, įgijusiais kurortinės teritorijos statusą, ir, tikėdami gražia Anykštijos ateitimi, įsipareigojame:

- stiprinti visų pasaulio anykštėnų bendravimo ir bendradarbiavimo su gimtine ir jos žmonėmis saitus, parengti naujosios emigracijos  anykštėnų ryšių su gimtine išsaugojimo programą; 
 
- remti  Anykščių rajono savivaldos krašto ugdymo iniciatyvas ir prioritetinius
raidos siekius, kūrybines pasaulio anykštėnų pajėgas panaudoti dvasiniams, socialiniams ir ekonominiams Anykštijos pokyčiams skatinti;  
    
- sukviesti Pasaulio anykštėnų ir suinteresuotų institucijų forumą Anykščių, kaip
kurortinės teritorijos, viešojo įvaizdžio koncepcijai rengti; 

- rengiantis Lietuvos tūkstantmečiui  globoti Karaliaus Mindaugo ąžuolyną,
inicijuoti ir telkti Anykščių bendruomenę ąžuolyno  priežiūros  darbams. 
 
Sutartis pasirašoma 2007 m. liepos 26 dieną ir galioja iki 2010 metų liepos 31 dienos.

Šalys susitaria, kad pasirašius šią sutartį finansiniai įsipareigojimai neatsiras.

Šios sutarties vykdymo eiga bus aptariama bendruose rajono savivaldybės Tarybos ir Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos posėdžiuose miesto šventėse. 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos vardu -

meras Sigutis Obelevičius 
 
Pasaulio anykštėnų vardu - 

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla

 
 
    Atgal...