Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Pasaulio anykštėnų bendrija
 plėtodama kartu su Nepriklausoma Lietuva gimusią visų kraštų anykštėnų bendravimo tradiciją,
 ištikimybės gimtinei saitais siedama Anykščiuose ir svetur gyvenančius anykštėnus,
 skatindama anykštėnus palikti savo minčių ir darbų pėdsakus gimtinėje,
 stiprindama teigiamą viešąjį Anykščių įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje,

tęsia tris kryptis savo veiklai plėtoti:

1. Anykštėnai – anykštėnams

Bendrija numato:

* išplėtoti anykštėnų bendravimo ir keitimosi informacija sistemą, kad ji leistų sekti gimtojo krašto kaitą ir joje dalyvauti, taip realizuojant asmeninį interesą;

* tęsti Pasaulio anykštėnų namų kaip informacinio ir kultūrinio centro Anykščiuose kūrimo idėją, kaupti jiems kūrybinį bei meninį pasaulio anykštėnų palikimą;

* talkinti anykštėnams, kurie siekia pažinti savo tėviškę ir giminę, pagelbėti jiems atkurti kitokius laiko ištirpintus ryšius.

2. Anykštėnai – Anykščiams

Bendrija pasirengusi:

* suteikti sąlygas įvairiose srityse dirbantiems anykštėnams dalyvauti visuomeniniuose, kultūriniuose ir ūkiniuose Anykščių krašto plėtros procesuose, laiku pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti profesine patirtimi;

* kaupti ir platinti informaciją apie anykštėnus, kurių veikla stiprina Anykščių krašto – reikšmingą kultūrinę tradiciją ir kultūrinio turizmo potencialą turinčios vietovės – reputaciją.

3. Anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui

Bendrija įsipareigoja:

* įtraukti pasaulio anykštėnus į „tinklinės Anykštijos“ kultūrinę bendruomenę, skatinant savo intelektualiniu ir materialiniu indėliu, gyvenant ir dirbant toli nuo giminės, turtinti gimtąjį kraštą;

* skleisti pasaulio anykštėnų mažųjų bendruomenių, susibūrusių kitose šalies vietovėse ir užsienio valstybėse, veiklos patirtį, skatinti jų iniciatyvas;

* skatinti anykštėnus panaudoti savo asmeninę įtaką gyvenamojoje ar veiklos aplinkoje ir skleisti žinias apie progresyvias permainas Anykščių krašte, formuoti teigiamą nuomonę apie Anykščius kaip apie patrauklią ir viliojančią susipažinti Lietuvos vietovę.

 
 
    Atgal...