Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Pasaulio anykštėnų bendrija

– prisimindama ir tęsdama prieš penkiolika metų gimusią anykštėnų bendravimo ir veiklos tradiciją,
– siekdama suartinti Anykščiuose ir svetur gyvenančius anykštėnus,
– norėdama suteikti galimybę anykštėnams palikti savo darbų ir minčių pėdsakus gimtinėje,
– jausdama pareigą stiprinti teigiamą viešąjį Anykščių įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje,

renkasi tris kryptis savo veiklai plėtoti:

1. Anykštėnai – anykštėnams

Bendrija numato:

* išplėtoti anykštėnų bendravimo ir keitimosi informacija sistemą, kad ji leistų sekti gimtojo krašto kaitą ir joje dalyvauti, realizuojant ir asmeninį interesą;

* įkurti Anykščiuose Pasaulio anykštėnų namus – informacinį ir kultūrinį centrą, kuris kauptų ir kūrybinį bei meninį pasaulio anykštėnų palikimą.

* atstovauti ir padėti anykštėnams, kurie siekia pažinti savo tėviškę, giminę, atkurti kitokius laiko ištirpintus ryšius.

2. Anykštėnai – Anykščiams

Bendrija įsipareigoja:

* suteikti sąlygas įvairiose srityse dirbantiems anykštėnams dalyvauti visuomeniniuose, kultūriniuose ir ūkiniuose Anykščių krašto plėtros procesuose, laiku pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti profesine patirtimi;

* periodiškai rengti pasaulio anykštėnų ir savivaldos atstovų diskusijas Anykščių krašto perspektyviniais klausimais;

* skatinti anykštėnus savo intelektualiu ir materialiniu indėliu turtinti gimtąjį kraštą, spartinti jo plėtrą ir teigiamas permainas.

3. Anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui

Bendrija pasirengusi:

* skatinti Anykščių krašto viešojo įvaizdžio koncepcijos kūrimą ir suburti ekspertų grupę, kuri išskirtų ir viešai akcentuotų svarbiausius krašto privalumus;

* skatinti ir remti anykštėnų mažųjų bendruomenių kūrimąsi kitose šalies vietovėse ir užsienio valstybėse, palaikyti ir garsinti jų iniciatyvas;

* skleisti viešąją informaciją apie pozityvią anykštėnų veiklą įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, siedama ją su Anykščiais ir šio krašto indėliu į Lietuvos ir pasaulio visuomenę.

 
 
    Atgal...