Jadvyga BUDAVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rusačenkaitė
Gimimo data: 1929-12-29
Gimimo vietovė: Zarasai

Trumpai:
Pedagogė matematikos mokytoja, vadovė

2021-10-01   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Rusačenka ir Juzefa Zagorskaitė. Augo su seserimi.

1936–1940 m. baigė Zarasų pradžios mokyklą, 1940–1948 m. – Zarasų gimnaziją. Mokykliniais metais rašė eiles, žaidė krepšinį, dalyvavo dramos kolektyvo veikloje, ruošėsi lituanistikos studijoms, bet į jas nepateko dėl socialinės kilmės.

1948–1949 m. J. Rusačenkaitė dirbo Zarasų apskrities statistikos skyriuje, 1949–1950 m. buvo Jakštiškių (Zarasų r.) pradinės mokyklos mokytoja ir vedėja.

1950–1975 m. J. Rusačenkaitė-Budavičienė dirbo Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, iki 1968 m. buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Dirbdama ji neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos fakultete, 1957 m. įgijo matematikos mokytojos išsilavinimą.

1968–1975 m. J. Budavičienė buvo Zarasų M. Melnikaitės vidurinės mokyklos (dabar – Zarasų "Ąžuolo" gimnazija) direktorė. Vadovaudama šiai mokyklai, ji daug dėmesio skyrė kraštotyrai ir meno saviveiklai, jos rūpesčiu 1973 m. mokykla įsigijo muzikos instrumentų komplektą ir įkūrė savo vokalinį-instrumentinį ansamblį "Bočiai".

Gyvendama Zarasuose, iki 1975 m. ji buvo Zarasų moterų tarybos pirmininkė, Lietuvos SSR moterų suvažiavimo delegatė (1973 m.).

Nuo 1975 m. iki gyvenimo pabaigos J. Budavičienė gyveno Anykščiuose.

1975–1978 m. ji buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos matematikos mokytoja.

1978–1989 m. ji dirbo Anykščių 2-osios, Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos (dabar – Antano Vienuolio progimnazija) direktore, buvo matematikos mokytoja. Ji sutelkė šios mokyklos kolektyvą rimtam ir kūrybingam darbui, praturtino mokyklos materialinę bazę, stiprino mokyklos tradicijas, paruošdama ją tapti gimnazija.

J. Budavičienės iniciatyva, minint rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko 100-ąsias metines, 1982 m. šiai Anykščių mokyklai buvo suteiktas rašytojo Antano Vienuolio vardas.

Direktorės rūpesčiu joje 1980 m. buvo įvestas sustiprintas matematikos mokymas, 1982 m. buvo suremontuotas senasis mokyklos korpusas ir fojė, o 1985 m. ji išplėsta priestatu su nauja renginių sale.

Išėjusi į pensiją, 1989–1999 m. ji su pertraukomis dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje pavaduojančiąja matematikos mokytoja.

J. Budavičienė buvo Anykščių rajono pedagogų draugijos pirmininkė.

Ji buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1971 m.) ir SSRS liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, "Darbo veterano" medaliu (1988 m.).

Laisvalaikiu mėgo keliauti, aplankė daug Europos, Afrikos ir Azijos valstybių, sukaupė kelionių fotoarchyvą.

Susituokė 1953 m., vyras Albertas Budavičius (1929–2021) – pedagogas, valstybės tarnautojas. Sūnus Rimantas Budavičius (g. 1954 m.) – kultūros organizatorius, sportininkas radistas trumpabangininkas.

Mirė 2010 m. balandžio 7 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina kuklus modernus akmeninis paminklas su iškaltu įrašu: "Budavičiai / Artūras 1979–1980 / Jadvyga 1929–2010 / Albertas 1929–2021".