Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Žąsinaitė
Gimimo data: 1975-11-14
Gimimo vietovė: Rubikių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė filologė, vertėja, rašytoja prozininkė, publicistė

2022-10-16   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Žąsinas (1948–2022) – agronomas ir Danutė Žąsinienė (g. 1952 m.) – zootechnikė. Brolis Tadas Žąsinas – žemdirbys ūkininkas.

1982–1985 m. mokėsi Šiaulių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1985–1993 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. 1994–1998 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo lituanistikos bakalauro išsilavinimą. 1998–2000 m. ji ten pat tęsė studijas magistrantūroje ir įgijo filologijos magistro išsilavinimą. 

2000–2001 m. J. Žąsinaitė dirbo užsienio kalbų mokykloje "Mokslo piramidė" anglų kalbos mokytoja, 2001–2003 m. buvo uždarosios akcinės bendrovės "Siamed Baltic" vertėja-vadybininkė.

2000–2003 m. ji toliau studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete anglų kalbą, bet studijų nebaigė, išvykusi į Airiją.

2004–2008 m. J. Žąsinaitė gyveno Veksforde (Wexford, Airija) ir dirbo vertėja. Grįžusi į Lietuvą, 2008–2009 m. ji gyveno gimtinėje Rubikiuose, bendradarbiavo spaudoje.

Nuo 2009 m. iki šiol ji gyvena Vilniuje, dirbo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedroje, buvo asistentė, 2015–2017 m. – lektorė.

2009–2014 m. ji tęsė studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantūroje, parengė ir 2014 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją "Gardinas – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros centras (XVIII a. antroji pusė)", yra humanitarinių mokslų, filologijos daktarė.

Ji stažavosi Varšuvos universitete (Lenkija, 2010 m.), Minsko valstybiniame universitete (Baltarusija, 2010 m.).

Nuo 2009 m. ji yra kasmet vykstančių respublikinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadų vertinimo komisijų narė.

J. Žąsinaitė-Gedminienė yra Pasaulio anykštėnų bendrijos narė, 2019–2022 m. buvo šios Bendrijos valdybos narė ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko (Tomo Ladigos) pavaduotoja.

Ji dalyvavo ir skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose: "Išeiviško gyvenimo patirtys XVIII a. pabaigos – XIX a. Lietuvoje: kitataučių įvaizdis keliautojų po Lietuvą atsiminimuose" (Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro mokslinė konferencija "Egzilinė tapatybė literatūroje", Kaunas, 2011 m.), "The Reflection of Two Cultural Epochs in Lithuanian Religious Texts in the Second Half of the 18th Century" (Maskvos valstybinio Michailo Lomonosovo universiteto mokslinė konferencija "LOMONOSOV 2011", Rusija, 2011 m.).

J. Žąsinaitė-Gedminienė yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė (nuo 2018 m.), rašo poeziją ir prozą, verčia iš anglų kalbos grožinius ir dokumentinius tekstus. Jos kūrybai būdinga vizijinė filosofinė mintis, tekstai gana kontrastingi, tačiau pilni ekspresijos, pojūčių, saviškai modifikuoto lyrizmo. Jos kūriniai reprezentuoja ir naujųjų išeivių, emigrantų patirtis, transformuotą kosmopolitišką mentalitetą.

J. Žąsinaitės-Gedminienės grožinės kūrybos leidiniai:

2008 m. – "Akmeniniai Avondalio namai" (apysaka).

2017 m. – "Azuritijos kardinolai" (romanas).

2019 m. – "Memento Grodno : dingusi Lietuvos Gardino istorija" (romanas).

2021 m. – "Pertako piemuo" (novelės).

J. Žąsinaitės-Gedminienės vertimai iš anglų kalbos:

2020 m. – Jonny Bowden ir Stephen Sinatra "Didysis cholesterolio mitas" (serijos "Sveikatos enciklopedija" leidinys), John D. Rockefeller "Naftos verslo titano ir filantropo autobiografija".

2021 m. – Dredos Say Mitchell "Laisvas kambarys" (psichologinis trileris), Johno Kelly "Juodoji mirtis. Didžiojo maro išsami istorija", Sue Miller "Monogamija" (romanas). 

J. Žąsinaitės-Gedminienės literatūros mokslo ir publicistikos tekstai, recenzijos spausdinami kultūros leidiniuose "Metai", "Šiaurės Atėnai", "7 meno dienos", mokslo leidiniuose "Literatūra", "Darbai ir dienos", "Senoji Lietuvos literatūra", "Oikos – lietuvių migracijos ir diasporos studijos", religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštyje "Naujasis Židinys – Aidai", publikuojami interneto žiniasklaidoje. Jos prozos yra išversta į anglų ir rumunų kalbas.

Ji dalyvavo III Respublikiniame tarmiškos kūrybos konkurse ir pelnė trečiąją vietą už rytų aukštaičių anykštėnų patarme parašytą prozos kūrinį "Paskutinis Afūnios sniegas" (2010 m.). Ji pelnė Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinę premiją (2020 m.) už romaną "Memento Grodno". Jai skirta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija (2021 m.).

Ištekėjusi, vyras Giedrius Gedminas (g. 1980 m.) – geologas. Vaikai: Austėja Gedminaitė, Gabrielė  Gedminaitė ir Salvijus Gedminas.