Jonas VAIČIŪNAS
  Gimimo data: 1906-09-10
Gimimo vietovė: Vitkaučiznos k. (dabar – Kilėvos k., Leliūnų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2016-06-18   |   Spausdinti

Tėvai – žemdirbiai vidutiniai ūkininkai. Sesuo Julija Vaičiūnaitė.

1920 m. baigė Leliūnų (Utenos r.) pradžios mokyklą, 1920–1926 m. – šešias Utenos "Saulės" gimnazijos klases. 1926–1933 m. su pertrauka gydytis studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1933 m. balandžio 1 d. J. Vaičiūnas buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias 1933 m. pavasarį jis aukojo gimtosios Leliūnų (Utenos r.) parapijos bažnyčioje.

1933–1934 m. jis tarnavo vikaru Rozalime (Pakruojo r.), 1934–1937 m. buvo vikaras Šeduvoje (Radviliškio r.) ir Antazavėje (Zarasų r.).

1938–1941 m. J. Vaičiūnas buvo Uliūnų (Panevėžio r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, 1941–1954 m. – Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. kankinio Stepono parapijos klebonas, 1954–1964 m. – Antašavos (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijų klebonas.

1964–1991 m. kaip altarista jis gyveno Pandėlyje (Rokiškio r.), Pabiržėje (Biržų r.), Krekenavoje (Panevėžio r.) ir Raguvoje (Panevėžio r.), kur 1989–1991 m. praleido, slaugomas sesers Julijos.

Mirė 1991 m. gruodžio 14 d. Raguvoje. Palaidotas Raguvos bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapas padengtas šlifuoto akmens  plokštėmis, jį ženklina akmeninis paminklas-stela su iškaltu kryžiaus bareljefu ir įrašu postamente: "A+A / Kunigas / Jonas Vaičiūnas / 1906–1991 / Pirma tikėjau, dabar regiu".