Artūras ŠAJEVIČIUS
  Gimimo data: 1955-05-15
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Verslininkas, sporto organizatorius, politikas, visuomenininkas

2021-01-18   |   Spausdinti

Seneliai: Vitoldas Klimčickas (1879–1943) – dvarininkas bajoras, politinis kalinys, miręs Rešotų lageryje (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr., Rusija), ir Janina Pankevičiūtė-Klimčickienė (1902 – apie 1945) – dvarininkė, pedagogė. Tėvai: Dovydas Borisas Šajevičius (1923–2012) – prekybininkas ir Halina Klimčickaitė-Šajevičienė (1932 – iki 2010) – buhalterė. Augo keturių vaikų šeimoje, buvo vyriausias, seserys Esmeralda Šajevičiūtė-Tamašauskienė-Juodelienė (g. 1956 m.) – kultūros organizatorė ir Aida Šajevičiūtė-Galvanauskienė (1966–2021), brolis Aurelijus Šajevičius – verslininkas.

1963–1971 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, baigė 8 klases. 1971–1972 m. baigė devintąją klasę Anykščių vakarinėje vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais aktyviai sportavo, nuo 1965 m. lankė klasikinių (graikų-romėnų) imtynių treniruotes pas Julių Malelę, taip pat dainavo mokyklos chore (vadovas Pranas Dūmanas) ir Anykščių kultūros namų chore (vadovas Robertas Čapkevičius). 1972–1974 m. toliau mokėsi Kaune, kur profesinėje technikos mokykloje baigė vidurinį mokslą ir įgijo šaltkalvio-remontininko specialybę.

1974–1975 m., grįžęs į Anykščius, A. Šajevičius dirbo Anykščių specializuotoje kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje šaltkalviu-remontininku, kol buvo mobilizuotas į privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 1975–1977 m. jis tarnavo kariniuose daliniuose Rusijoje, Pavolgyje, buvo karo aviacijos dalinio sporto salės prižiūrėtojas, aktyviai sportavo.

Nuo 1977 m. iki šiol A. Šajevičius gyvena ir dirba Anykščiuose.

Nuo 1977 m. jis buvo Anykščių melioracijos statybos montavimo valdybos sporto organizatorius. Jis buvo vienas pirmųjų Anykščiuose poilsio vakarų organizatorių, diskotekų vedėjas, baigęs kursus Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo institute, įgijo šios pramogų organizavimo profesinės srities išsilavinimą.

1984 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Lietuvos kūno kultūros institute Kaune, įgijo dėstytojo trenerio išsilavinimą. Studijuodamas treniravosi pas dziudo imtynių trenerį V. Techovą.

Nuo 1991 m. iki šiol A. Šajevičius yra individualios įmonės "Akordas" (mažmeninė prekyba ir paslaugos) savininkas, gyvena ir dirba Anykščiuose. 1996–2010 m. jis buvo individualios audioįrašymo įmonės, veikusios Utenoje, savininkas, nuo 1998 m. yra individualios įmonės "Jūsų akordas", veikiančios Ukmergėje, savininkas (likviduojama nuo 2002 m.).

9-ajame dešimtmetyje Anykščiuose bendraudamas su karatė entuziastu Aleksandru Akatjevu, A. Šajevičius susidomėjo šia kovine sporto šaka, treniravosi. Verslininko Arvydo Antanavičiaus paskatintas, 2000–2001 m. jis baigė metodinius užsiėmimus pas trenerį sensėjų Vladimirą Lisicyną Vilniaus Tradicinio Aikido-Aiki-Budo-Kempo centre ir įgijo trenerio instruktoriaus kvalifikaciją.

Nuo 2001 m. A. Šajevičius yra asociacijos Tradicinio Aikido-Aiki-Budo-Kempo klubo vienas iš steigėjų ir pirmininkas. Šiame klube jis nuolat treniruoja apie 30 anykštėnų vaikų ir suaugusiųjų, ugdo jaunuosius Anykščių sportininkus kovotojus, rengia parodomąsias varžybas bei vasaros stovyklas. Jo paruošti sportininkai Stasys Bagdišanka, Vytenis Simanonis ir Arnas Bogužas įvairiose rungtyse tapo Lietuvos čempionais.

2004 m. jis įsteigė šio klubo filialą Utenos "Saulės" gimnazijoje.

Nuo 2000 m. jis yra ir Anykščių šachmatų klubo "Šešiasdešimt keturi" vienas iš steigėjų, 2000–2015 m. buvo klubo pirmininkas. Jis kasmet organizuoja šachmatų turnyrus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir Kovo 11-osios akto signatarės Irenos Andrukaitienės taurei laimėti.

A. Šajevičius yra Darbo partijos Anykščių skyriaus narys. Šios partijos sąraše 2011 m. jis buvo išrinktas 2011–2015 m. kadencijos Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariu, buvo Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto narys ir Antikorupcijos komiteto narys. Kaip Darbo partijos kandidatas 2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2015–2019 m. kadencijos tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinktas.

Laisvalaikiu domisi Rytų kovos menais, šachmatais ir muzika.

Susituokė 1980 m. kovo 22 d. Anykščiuose, žmona Violeta Cholinaitė-Šajevičienė (g. 1959 m.). Vaikai: Dinas Šajevičius (g. 1981 m.) – teisininkas, verslininkas, Žanas Šajevičius (g. 1981 m.) ir Arnas Šajevičius (1985 m.).