Egidijus VIJEIKIS
  Gimimo data: 1971-11-21
Gimimo vietovė: Tauragnai (Tauragnų parapija, Utenos r.)

Trumpai:
Kunigas, archeologas

2021-12-06   |   Spausdinti

Tėvai: Pranas Vijeikis ir Vita Vijeikienė.

Baigė Tauragnų (Utenos r.) vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais susidomėjo istorija ir archeologija, dalyvavo archeologijos ekspedicijose, kur talkino Algirdui Girininkui, aktyviai rinko eksponatus būsimajam šios mokyklos muziejui, lankydamas senuosius Tauragnų apylinkių gyventojus. Daugiausia jo surinktų etnografinių eksponatų pagrindu 1997 m. buvo įkurtas toks muziejus.

Studijavo  Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, ją baigė 1996 m. Studijuodamas 1996–1997 m. jis atliko Baluošo ežero salos žvalgomuosius tyrimus.

1996 m. liepos 13 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas Troškūnų (Anykščių r.) Švč. Trejybės bažnyčioje įšventino E. Vijeikį kunigu. Jis yra pirmasis dvasininkas, gavęs kunigystės šventimus šioje bažnyčioje. Primąsias Šv. Mišias jis aukojo gimtosios Tauragnų parapijos bažnyčioje.

1996–1998 m. E. Vijeikis tarnavo Troškūnuose vikaru, talkino klebonui Sauliui Filipavičiui. Šio paskatintas, E. Vijeikis tapo medžiotoju. Tuo pačiu metu jis buvo ir Raguvėlės bei Surdegio parapijų vikaras.

1998–2000 m. jis buvo Rokiškio Šv. Mato parapijos vikaras, 2000–2001 m. – Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, 2001–2003 m. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras.

2003–2012 m. E. Vijeikis tarnavo Karsakiškio (Panevėžio r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu, kartu buvo ir Geležių (Panevėžio r.) Šv. Juozapo parapijos administratorius.

Paskirtas 2012 m. liepos 16 d., 2012–2020 m. jis buvo Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonas, Daunorių (Utenos r.) Švč. Jėzaus Širdies ir Švedriškės (Ignalinos r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijų administratorius.

Perkeltas 2020 m. liepą, nuo 2020 m. E. Vijeikis tarnauja Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonu, kartu eina ir Salų Šv. Kryžiaus bei Duokiškio Šv. Onos parapijų administratoriaus pareigas. Nuo 2021 m. rudens jis kartu eina ir Ragelių (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriaus pareigas.

E. Vijeikis 2008 m. surado ir ištyrė akmens amžiaus medžiotojų-žvejų-rinkėjų stovyklavietę Panevėžio rajone prie Dzūkiškio ežero. Už šį darbą jis buvo apdovanotas Kultūros paveldo departamento ir Lietuvos archeologijos draugijos organizuoto Geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso didžiuoju prizu (2009 m.) už naujų archeologijos vertybių atradimus.

Laisvalaikiu medžioja, sportuoja, domisi archeologiniais tyrimais.